Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Preswylwyr

Newyddion diweddaraf

Angen barn y cyhoedd ynglŷn â thoriadau posibl gan y cyngor

06/09/2019

Wrth i awdurdodau lleol barhau i ymdrin â chyllidebau llai a achoswyd gan ddegawd o gyni, mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn ystyried gwneud toriadau i wasanaethau sy’n cynnwys glanhau strydoedd, TCC, rheoli plâu, digwyddiadau yng nghanol y dref, dysgu oedolion, gwasanaethau cefnogi addysg, ynghyd â chau un allan o dair o’i ganolfannau ailgylchu cymunedol.

Chwilio A i Y