Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Preswylwyr

Newyddion diweddaraf

'Ymateb heb ei ail’ i ymgynghoriad y Cynllun Datblygu Lleol

03/08/2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi diolch i drigolion am gymryd rhan mewn ymgynghoriad cyhoeddus ar uwchgynllun a fydd, ar ôl iddo gael ei gadarnhau, yn pennu pa fathau o ddatblygiadau a fydd yn gallu digwydd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr rhwng nawr a 2033.

Chwilio A i Y