Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ffioedd presennol

Tystysgrifau genedigaeth, marwolaethau a phriodasau

Y ffi ar gyfer genedigaethau, marwolaethau neu briodasau o gofrestriad presennol yw £11 ar ddiwrnod cofrestru, a £35 ar ôl hynny.

Ceisiadau am dystysgrifau o gofnodion blaenorol a wnaed wyneb yn wyneb yn y swyddfa gofrestru

  • Gwasanaeth â blaenoriaeth, tystysgrif yn y fan a’r lle: £35
  • Gwasanaeth safonol: Bydd pob tystysgrif ar gael ar gyfer eu casglu o'r swyddfa gofrestru o fewn 15 diwrnod gwaith: £11

Taliadau cerdyn dros y ffôn

  • Gwasanaeth safonol: £11 y dystysgrif. Bydd y tystysgrifau'n cael eu hanfon gyda phost ail ddosbarth o fewn 15 diwrnod gwaith.
  • Gwasanaeth blaenoriaeth: £35 y dystysgrif. Bydd y tystysgrifau'n cael eu hanfon gyda phost dosbarth cyntaf ar yr un diwrnod.

Ceisiadau drwy’r post

Gwasanaeth safonol: £11 y dystysgrif, Anfonir tystysgrifau o fewn 15 diwrnod gwaith.

Ffioedd priodasau a phartneriaethau sifil

  • Ffi hysbysiad priodas neu bartneriaeth sifil: £35
  • Ffi am seremoni priodas neu bartneriaeth sifil yn y swyddfa gofrestru: £46
  • Ffi am briodas neu bartneriaeth sifil mewn lleoliad trwyddedig:

            Dydd Llun i ddydd Gwener: £350
            Dydd Sadwrn: £370
            Dydd Sul: £420
            Gwyliau’r banc: £470

Dim ond drwy apwyntiad mae modd hysbysu am briodas neu bartneriaeth sifil.

Chwilio A i Y