Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ffioedd presennol

Ffïoedd cyfredol ar gyfer tystysgrifau, priodasau a phartneriaethau sifil ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Tystysgrifau genedigaeth, marwolaethau a phriodasau

Y ffi ar gyfer genedigaethau, marwolaethau neu briodasau o gofrestriad presennol yw £11 ar ddiwrnod cofrestru, a £35 ar ôl hynny. Rhaid gwneud ceisiadau am dystysgrif o gofnodion blaenorol ymlaen llaw trwy ffonio 01656 642391

  • Gwasanaeth blaenoriaeth: £35
    Casgliad o fewn 24 awr neu bost dosbarth 1af wedi’i ddosbarthu o fewn 24 awr

  • Gwasanaeth safonol: £11
    Bydd pob tystysgrif ar gael i’w chasglu o’r swyddfa gofrestru o fewn 15 diwrnod gwaith

 

Ceisiadau drwy’r post

Gwasanaeth safonol: £11 y dystysgrif, Anfonir tystysgrifau o fewn 15 diwrnod gwaith.

 

Ffioedd priodasau a phartneriaethau sifil

Ffi hysbysiad priodas neu bartneriaeth sifil: £35

 

Ffi am seremoni priodas neu bartneriaeth sifil yn y swyddfa gofrestru:

Dydd Llun i Ddydd Fercher: £46

Dydd Iau i Ddydd Sadwrn: £219

 

Ffi am briodas neu bartneriaeth sifil mewn lleoliad trwyddedig:

Dydd Llun i Ddydd Gwener: £415.50

Dydd Sadwrn: £430

Dydd Sul:  £498

Gwyliau banc: £557

Dim ond drwy apwyntiad mae modd hysbysu am briodas neu bartneriaeth sifil.

Chwilio A i Y