Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ffioedd presennol

Ffïoedd cyfredol ar gyfer tystysgrifau, priodasau a phartneriaethau sifil ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Tystysgrifau genedigaeth, marwolaethau a phriodasau

Y ffi ar gyfer genedigaethau, marwolaethau neu briodasau o gofrestriad presennol yw £11 ar ddiwrnod cofrestru, a £35 ar ôl hynny. Rhaid gwneud ceisiadau am dystysgrif o gofnodion blaenorol ymlaen llaw trwy ffonio 01656 642391

 • Gwasanaeth blaenoriaeth: £40.50
  Casgliad o fewn 24 awr neu bost dosbarth 1af wedi’i ddosbarthu o fewn 24 awr

 • Gwasanaeth safonol: £14.50
  Bydd pob tystysgrif ar gael i’w chasglu o’r swyddfa gofrestru o fewn 15 diwrnod gwaith

 

Ceisiadau drwy’r post

Gwasanaeth safonol: £14.50 y dystysgrif, Anfonir tystysgrifau o fewn 15 diwrnod gwaith.

 

Ffioedd priodasau a phartneriaethau sifil

Ffi hysbysiad priodas neu bartneriaeth sifil: £42 

 

Ffi am seremoni priodas neu bartneriaeth sifil yn y swyddfa gofrestru:

 • Dydd Llun i Ddydd Mawrth: £56

 

Ffioedd ar gyfer Priodas neu Bartneriaeth Sifil yn Swit Penybont (hyd at 50 o westeion)

 • Dydd Llun i Ddydd Sadwrn: £250

 

Ffi am briodas neu bartneriaeth sifil mewn lleoliad trwyddedig:

 • Dydd Llun i Ddydd Gwener: £477
 • Dydd Sadwrn: £505
 • Dydd Sul: £574
 • Gwyliau banc: £640

 

Mynychu Eglwys neu Gapel: £104

Dim ond drwy apwyntiad mae modd hysbysu am briodas neu bartneriaeth sifil.

Chwilio A i Y