Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Pen-y-bont ar Ogwr yn wasanaeth am ddim sy’n gyfrinachol ac yn ddiduedd ac yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar wasanaethau gwahanol ar gyfer plant, pobl ifanc a'u teuluoedd. Mae’n wasanaeth ar gyfer pob rhiant a gofalwr plant, gan gynnwys neiniau a theidiau a gweithwyr proffesiynol.

Gallwn helpu:

  • i ddod o hyd i wasanaethau sy’n cynnig cefnogaeth i bobl sy’n dychwelyd i’r gwaith, gwirfoddoli neu ddysgu
  • darparu gweithgareddau, lleoedd i ymweld â nhw a gweithgareddau hamdden
  • dod o hyd i ofal plant o ansawdd uchel, gan gynnwys meithrinfeydd dydd, clybiau gwyliau a gwarchodwyr plant sydd ar gael ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Gwybodaeth i Deuluoedd

Gwybodaeth ar ofal plant, gweithgareddau a chefnogaeth i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Gwybodaeth am Ddarparwyr

Gwybodaeth am ddarparwyr gofal plant presennol a’r rhai sy’n dymuno dod yn ddarparwyr gofal plant.

Chwilio A i Y