Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Pen-y-bont ar Ogwr yn wasanaeth am ddim sy’n gyfrinachol ac yn ddiduedd ac yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar wasanaethau gwahanol ar gyfer plant, pobl ifanc a'u teuluoedd. Mae’n wasanaeth ar gyfer pob rhiant a gofalwr plant, gan gynnwys neiniau a theidiau a gweithwyr proffesiynol.

Gallwn helpu:

  • i ddod o hyd i wasanaethau sy’n cynnig cefnogaeth i bobl sy’n dychwelyd i’r gwaith, gwirfoddoli neu ddysgu
  • darparu gweithgareddau, lleoedd i ymweld â nhw a gweithgareddau hamdden
  • dod o hyd i ofal plant o ansawdd uchel, gan gynnwys meithrinfeydd dydd, clybiau gwyliau a gwarchodwyr plant sydd ar gael ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Efallai byddwch yn ei weld yn ddefnyddiol i chwilio ar wefan Dewis i gael manylion am wasanaethau, gan gynnwys gofal plant a gweithgareddau i blant:

Cyswllt

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643643

Chwilio A i Y