Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (FIS) yn darparu cyngor a gwybodaeth ddiduedd ynglŷn ag amrywiaeth o wasanaethau i blant a phobl ifanc (o enedigaeth hyd at 25 mlwydd oed), rhieni/teuluoedd a gweithwyr proffesiynol, am ddim.

Gallwn ddarparu gwybodaeth, cymorth a chyngor ar y canlynol:

  • Darpariaethau Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant
  • Cyllid Gofal Plant
  • Gweithgareddau Plant a Phobl Ifanc
  • Gwybodaeth a Chyfeirio Gyrfaoedd ym maes Gofal Plant
  • Cyfleoedd Hyfforddiant Gofal
  • Sefydliadau Cefnogi Teuluoedd
  • Cymorth Ariannol i Deuluoedd
  • Cyfeirio at sefydliadau preifat, Statudol a Gwirfoddol Cenedlaethol sy’n cefnogi Plant a Phobl Ifanc.

Gwybodaeth i Deuluoedd

Gwybodaeth ar ofal plant, gweithgareddau a chefnogaeth i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Gwybodaeth am Ddarparwyr

Gwybodaeth am ddarparwyr gofal plant presennol a’r rhai sy’n dymuno dod yn ddarparwyr gofal plant.

Digwyddiadau ar y gorwel

Digwyddiadau a gweithgareddau ar y gorwel yn y fwrdeistref sirol:

Graffig: Llwybrau i deuluoedd

Parth Actif i Deuluoedd  - Llwybrau i Deuluoedd

Gwisgwch eich esgidiau cerdded ac ewch â’ch teulu ar antur fechan ac archwilio llawer o’r mannau gwyrdd sydd gennym ni yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mae pob un o’r llwybrau yma wedi’u dewis a’u cynllunio’n ofalus gan feddwl am deuluoedd, sy’n golygu eu bod nhw’n gwbl gynhwysol ac yn addas i bawb, o hen dadau a mamau cu i blant bach neu fabanod mewn pramiau. Does dim byd i’ch stopio chi rhag bod yn archwiliwr mentrus

Graffig: Teulu actif

Teulu Actif

Dydd Sadwrn, 27 Ebrill – 25 Mai 2024, 9am – 9.45am

Ysgol Bryn Castell

Dewch i ddatblygu sgiliau sylfaenol eich plentyn drwy chwaraeon. Cyfle gwych i’r teulu oll gymryd rhan.

Addas i blant 18 – 36 mis.

Cost: £3.50 yr un

Graffig: Pel droed bach

Mini pêl-droed

Dydd Llun, 29 Ebrill – 20 Mai 2024, 4.45pm – 5.30pm

YGG Cynwyd Sant

Cyfle i blant ddatblygu sgiliau symud sylfaenol ynghyd â sgiliau pêl-droed.

Addas i rai oed cyn cyfnod meithrin, meithrin a dosbarthiadau derbyn.

Cost: £10.50 am dair sesiwn

Cyswllt

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
Ffôn: 01656 642649

Chwilio A i Y