Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynghorwyr a chynrychiolwyr etholedig

Caiff cynghorwyr eu hethol i gynrychioli’r holl breswylwyr yn eu ward. Efallai y bydd angen i chi gysylltu â’ch cynghorydd am bob math o resymau. Er enghraifft, gallai fod gennych broblem sy’n ymwneud â chynllunio neu’ch bod yn pryderu am gynllun ffordd.

Cyswllt

Y Gwasanaethau Democrataidd
Ffôn: 01656 643375
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Chwilio A i Y