Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwaith ffyrdd a ffyrdd ar gau

Mae dyddiadau a gwybodaeth am ffyrdd ar gau a gwaith ffordd arfaethedig ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gael ar fap One Network.

Gwaith Ail-wynebu

Bwriedir cynnal gwaith ail-wynebu ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd angen cau rhai ffyrdd yn ystod y gwaith er mwyn sicrhau bod y gwaith yn cael ei gyflawni’n ddiogel. 

Noder: Mae'r holl waith yn ddibynnol ar dywydd ffafriol, a gallai'r dyddiadau newid.

 

 Melin Ifan Ddu

 • A4093 Glynogwr hyd at y ffin: Wedi’i gwblhau

 

Bracla

 • Cylchfan Ffordd Bracla: 25 Chwefror, 3 Mawrth a 10 Mawrth 2024
 • Clos Wyndham: Wedi’i gwblhau

 

Pen-y-bont ar Ogwr

 • Heol Merthyr Mawr: Wedi’i gwblhau
 • A473 Stryd Fawr: 25 Mawrth - 04 Ebrill 2024
  • 25 - 28 Mawrth, 7pm - 12am: Rheolaeth traffig dros dro a chau’r fynedfa i Lôn Rogers. Bydd arwyddion dargyfeirio yn eu lle ar gyfer Lôn Rogers.
  • 2 - 4 Ebrill, 9.30am - 3.30pm: Bydd rheolaeth traffig dros dro ar waith.
   Efallai y bydd gwaith achlysurol hefyd i ailosod marciau a llinellau ffordd y tu hwnt i’r oriau hyn.
 • Stryd y Morfa: Wedi’i gwblhau
 • Westfield Avenue: Wedi’i gwblhau
 • Stryd yr Angel: Wedi’i gwblhau
 • Stryd y De: Wedi’i gwblhau
 • A48 Picton Court: Wedi’i gwblhau

 

Caerau

 • Heol Dyffryn: Wedi’i gwblhau
 • Heol y Llyfrgell: Wedi’i gwblhau

 

Llangrallo

 • Meadow Close: Dydd Gwener 5 Ebrill – Dydd Iau 10 Ebrill, 8am - 5pm

 

Maesteg

 • Teras Vicarage: Dydd Iau 11 Ebrill – Dydd Gwener 12 Ebrill / Dydd Llun 15 Ebrill – Dydd Mawrth 16 Ebrill, 7.30am - 5pm bob dydd.
 • Heol-y-Llwyni: Wedi’i gwblhau
 • Upper Street: Wedi’i gwblhau

 

Nant-y-moel

 • A4061 Heol Bwlch-y-Clawdd: Wedi’i gwblhau
 • Brookland Terrace: Wedi’i gwblhau

 

Gogledd Corneli

 • A48 Stormy Down (tua’r gorllewin): Wedi’i gwblhau

 

Pencoed

 • Wimbourne Road: Wedi’i gwblhau

 

Pontycymer

 • Ffordd Albany: Dydd Mercher 3 Ebrill, 8am - 5pm
 • Teras Blandy / Ffordd yr Eglwys (rhannol): Dydd Iau 4 Ebrill – Dydd Gwener 5 Ebrill, 8am - 5pm

 

Porthcawl

 • Lewis Place: Wedi’i gwblhau
 • Woodland Avenue: Wedi’i gwblhau

 

Y Pîl

 • Sycamore Avenue / Croft Goch Gardens: Wedi’i gwblhau
 • Heol y Berllan: Wedi’i gwblhau

 

Sarn

 • Heol Faen, Sarn: Wedi’i gwblhau
 • Queens Avenue: Wedi’i gwblhau
 • Jubilee Crescent: Wedi’i gwblhau
 • Heol-y-Mynydd: Wedi’i gwblhau

 

Corneli Waelod

 • Ty Draw Lane: Wedi’i gwblhau
 • Clevis Court: Wedi’i gwblhau

Chwilio A i Y