Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Etholiadau cyfredol

Ceir hysbysiadau a gwybodaeth am etholiadau cyfredol isod.

Oherwydd Covid-19, mae Isetholiad Cyngor Cymuned Trelales (Ward Trelales/Bryntirion) a oedd i fod i gael ei gynnal ddydd Iau 16 Ebrill 2020 wedi ei ohirio. Fe fyddwn yn sicrhau y bydd pob etholwr yn cael gwybod y dyddiad newydd cyn gynted â phosibl.

Nid oes yna unrhyw etholiadau ar hyn o bryd.

Mae etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu a oedd i fod i gael eu cynnal ar 7 Mai 2020 wedi eu gohirio tan fis Mai 2021. Mae’r Bil Coronafeirws 2020 yn cynnig bod yr etholiad arferol a fyddai fel arall yn cael ei gynnal yn 2020 yn hytrach na hynny yn cael ei gynnal yn 2021. Mae hyn yn unol ag adran 50(1) o Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithas 2011 (etholiad arferol o gomisiynwyr heddlu a throseddu).

Nid oes yna unrhyw etholiadau ar hyn o bryd.

Gwybodaeth ychwanegol am etholiadau

I gael mwy o wybodaeth am y broses etholiadol, ewch i wefan y Comisiynydd Etholiadol neu cysylltwch â nhw.

Cyswllt

Electoral Commission

Ffôn: 0333 1031929

Chwilio A i Y