Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Etholiadau cyfredol

Dod o hyd i'ch gorsaf bleidleisio

​​Gallwch ddod o hyd i’ch gorsaf bleidleisio drwy ddefnyddio’ch cod post.​ Os ydych yn gymwys i bleidleisio dylech hefyd dderbyn cerdyn pleidleisio gyda manylion eich gorsaf bleidleisio. Gall mynd â'ch cerdyn pleidleisio gyda chi helpu i gyflymu'r broses bleidleisio, ond nid oes angen hyn arnoch i bleidleisio.

Rhaid i chi bleidleisio yn eich gorsaf bleidleisio, sydd fel arfer gerllaw. Ni allwch bleidleisio yn yr orsaf bleidleisio os oes gennych bleidlais bost, ond gallwch roi eich pleidlais bost wedi'i chwblhau mewn unrhyw orsaf bleidleisio yn yr ardal bleidleisio berthnasol. 

Gall gorsafoedd pleidleisio newid o bryd i'w gilydd, felly mae'n bwysig eich bod yn gwirio ble mae angen i chi bleidleisio.​

I gael mwy o wybodaeth am y broses etholiadol, ewch i wefan y Comisiynydd Etholiadol neu cysylltwch â nhw.

Cyswllt

Electoral Commission
Ffôn: 0333 1031929

Chwilio A i Y