Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Etholiadau cyfredol

Ceir hysbysiadau a gwybodaeth am etholiadau cyfredol isod.

Canlyniadau’r Etholiad Llywodraeth Leol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a gynhaliwyd ar 05 Mai 2022.


Canran y nifer a bleidleisiodd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr oedd 36.25%

 

Tabl o ganlyniadau

Abercynffig - Datganiad canlyniad y bleidlais

Melin Ifan Ddu - Datganiad canlyniad y bleidlais

Dwyrain Bracla a Llangrallo Isaf - Datganiad canlyniad y bleidlais

Canol Dwyrain Bracla - Datganiad canlyniad y bleidlais

Canol Gorllewin Bracla - Datganiad canlyniad y bleidlais

Gorllewin Bracla - Datganiad canlyniad y bleidlais

Canol Pen-y-bont ar Ogwr - Datganiad canlyniad y bleidlais

Bryntirion, Trelales a Merthyr Mawr - Datganiad canlyniad y bleidlais

Caerau - Datganiad canlyniad y bleidlais

Cefn-glas - Datganiad canlyniad y bleidlais

Coety Uchaf - Datganiad canlyniad y bleidlais

Corneli - Datganiad canlyniad y bleidlais

Cwm Garw - Datganiad canlyniad y bleidlais

Llangynwyd - Datganiad canlyniad y bleidlais

Dwyrain Maesteg - Datganiad canlyniad y bleidlais

Gorllewin Maesteg - Datganiad canlyniad y bleidlais

Nant-y-moel - Datganiad canlyniad y bleidlais

Drenewydd - Datganiad canlyniad y bleidlais

Notais - Datganiad canlyniad y bleidlais

Bro Ogwr - Datganiad canlyniad y bleidlais

Hengastell - Datganiad canlyniad y bleidlais

Pencoed a Phen-prysg - Datganiad canlyniad y bleidlais

Pen-y-fai - Datganiad canlyniad y bleidlais

Canol Dwyrain Porthcawl - Datganiad canlyniad y bleidlais

Canol Gorllewin Porthcawl - Datganiad canlyniad y bleidlais

Y Pîl, Cynffig a Chefn Cribwr - Datganiad canlyniad y bleidlais

Rest Bay - Datganiad canlyniad y bleidlais

Llansanffraid-ar-Ogwr ac Ynysawdre - Datganiad canlyniad y bleidlais

 

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad – Cyngor Cymuned Llangrallo Uchaf
Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Llangynwyd Ganol - Ward Cwmfelin
Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Llangynwyd Ganol - Ward Pontrhydycyff
Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Cwm Ogwr - Ward Melin Ifan Ddu
Canlyniad etholiad diwrthwynebiad – Cyngor Cymuned Cwm Ogwr - Ward Evanstown
Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Cwm Ogwr - Ward Nant-y-moel
Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Cwm Ogwr - Ward Bro Ogwr

 

Cyngor Cymuned Corneli - Datganiad canlyniad y bleidlais

Cyngor Cymuned Bracla - Ward Canol Dwyrain Bracla - Datganiad canlyniad y bleidlais

Cyngor Cymuned Bracla - Ward Dwyrain Bracla - Datganiad canlyniad y bleidlais

Cyngor Cymuned Bracla - Ward Canol Gorllewin Bracla - Datganiad canlyniad y bleidlais

Cyngor Cymuned Bracla - Ward Gorllewin Bracla - Datganiad canlyniad y bleidlais

Cyngor Tref Pen-Y-Bont ar Ogwr - Ward Morfa - Datganiad canlyniad y bleidlais

Cyngor Tref Pen-Y-Bont ar Ogwr - Ward Y Castell Newydd - Datganiad canlyniad y bleidlais

Cyngor Tref Pen-Y-Bont ar Ogwr - Ward Yr Hen Gastell - Datganiad canlyniad y bleidlais

Cyngor Cymuned Trelales - Ward Trelales/Bryntirion - Datganiad canlyniad y bleidlais

Cyngor Tref Maesteg - Ward Caerau - Datganiad canlyniad y bleidlais

Cyngor Cymuned Trelales - Ward Cefn Glas 1 - Datganiad canlyniad y bleidlais

Cyngor Cymuned Coety Uchaf - Ward Coety - Datganiad canlyniad y bleidlais

Cyngor Cymuned Cwm Garw - Ward Blaengarw - Datganiad canlyniad y bleidlais

Cyngor Tref Maesteg - Ward Nantyffyllon - Datganiad canlyniad y bleidlais

Cyngor Cymuned Castell Newydd Uwch - Ward Pen-y-Fai - Datganiad canlyniad y bleidlais

Cyngor Tref Porthcawl - Ward Canol Dwyrain - Datganiad canlyniad y bleidlais

Cyngor Tref Porthcawl - Ward Drenewydd - Datganiad canlyniad y bleidlais

Cyngor Tref Porthcawl - Ward Notais - Datganiad canlyniad y bleidlais

 

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Cefn Cribwr

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Llangrallo Uchaf

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Llangrallo Isaf

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Merthyr Mawr

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Llangynwyd Isaf

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned y Pil

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Coety Uchaf - Ward Llidiard

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Coety Uchaf - Ward Pendre

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Cwm Garw - Ward Betws

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Cwm Garw - Ward Llangeinwyr

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Cwm Garw - Ward Pontycymer

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Trelales - Ward Cefn Glas 2

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Llangynwyd Ganol - Ward Cwmfelin

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Llangynwyd Ganol - Ward Pontrhydycyff

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Castell Newydd Uwch - Ward Abercynffig

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Cwm Ogwr - Ward Melin Ifan Ddu

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Cwm Ogwr - Ward Evanstown

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Cwm Ogwr - Ward Nant-y-moel

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Cwm Ogwr - Ward Bro Ogwr

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Llansanffraid ar Ogwr - Ward Bryncethin

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Llansanffraid ar Ogwr - Ward Bryncoch

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Llansanffraid ar Ogwr - Ward Sarn

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Ynysawdre - Ward Brynmenyn

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Cymuned Ynysawdre - Ward Tondu

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Tref Maesteg - Ward Dwyrain

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Tref Maesteg - Ward Gorllewin

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Tref Pencoed - Ward Felindre

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Tref Pencoed - Ward Hendre

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Tref Pencoed - Ward Penprysg

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Tref Porthcawl - Ward Rest Bay

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad - Cyngor Tref Porthcawl - Ward Gorllewin Canol

Gwybodaeth ychwanegol am etholiadau

I gael mwy o wybodaeth am y broses etholiadol, ewch i wefan y Comisiynydd Etholiadol neu cysylltwch â nhw.

Cyswllt

Electoral Commission

Ffôn: 0333 1031929

Chwilio A i Y