Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ailgylchu a Gwastraff

Rhoi gwybod am fethu casgliad

  1. Nodwch eich cod post a phan ofynnir i chi, dewiswch eich cyfeiriad oddi ar y gwymprestr.
  2. Cliciwch ar ‘Casgliad ailgylchu’ os mai casgliad ailgylchu a fethwyd. Os mai casgliad sbwriel (bag glas) a fethwyd, dewiswch ‘Casgliad Sachau Sbwriel’.
  3. Llenwch y ffurflen ar-lein. Nodwch eich enw, eich rhif ffôn a’ch cyfeiriad e-bost. Os ydych yn rhoi gwybod am fethu casgliad ailgylchu, gallwch hefyd ddewis ble cafodd cynhwysydd neu fag ei golli, ac a ddefnyddiwyd sticer.
  4. Dewiswch ‘Cadarnhau’r Cais’ i gwblhau’r cais.
  5. Gadewch eich bagiau neu eich cynwysyddion allan ar gyfer eu casglu. Os ydych chi wedi gwneud cais am gasgliad a fethwyd cyn 12pm, dylent gael eu casglu heddiw. Os cafodd eich cais ei gwblhau ar ôl 12pm, dylent gael eu casglu yfory.

Chwilio A i Y