Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Hygyrchedd

Rydym yn parhau i weithio gyda’r Ganolfan Hygyrchedd Digidol (CHD) i sicrhau bod ein gwefan yn hygyrch i gymaint o bobl ag sy’n bosib, waeth beth fo’r dechnoleg neu’r gallu. Hefyd, rydym yn ymrwymedig i wella ein gwasanaethau ar-lein i breswylwyr a busnesau.

Gwrando ar ein gwefan

Gallwch ddefnyddio Browsealoud am ddim i wrando ar ein gwefan trwy ddilyn y ddolen ar ben y tudalen hwn. Mae Browsealoud yn ddefnyddiol os oes gennych chi:

 • ddyslecsia
 • anawsterau dysgu
 • namau gweledol ysgafn
 • yn defnyddio Saesneg fel Iaith Ychwanegol

Nodweddion hygyrchedd

Iaith syml

Rydym yn ceisio ysgrifennu mewn iaith syml ac osgoi jargon lle y bo hynny’n bosibl. Os nad ydych chi’n deall unrhyw beth, rhowch wybod i ni.

Strwythurau pennawd

Mae’r wefan yn defnyddio strwythurau pennawd a ddylai ei gwneud hi’n haws gwe-lywio, yn enwedig ar gyfer pobl sydd â darllenwyr sgrin.

Safonau Gwe

Rydym yn trio ein gorau i gydymffurfio â safonau cod megis y rhai hynny yn ymwneud â CSS a HTML, yn ogystal â chanllawiau W3C a WAI.

Dolenni

Er mwyn hysbysu’r bobl hynny sy’n defnyddio darllenwyr sgrin, rydym wrthi’n ychwanegu eiconau at ein dolenni mewn dogfennau sy’n agor mewn ffenestr newydd neu i wefannau eraill. Mae gan yr eicon hefyd gynnwys cuddiedig ar gyfer darllenwyr sgrin sy’n nodi bod dolenni’n agor mewn ffenestri newydd ac os ydynt yn cysylltu â gwahanol wefannau.

Ffurflenni

Nid yw’r ffurflenni wedi’u hymgorffori a ddefnyddir ar y wefan hon yn gwbl hygyrch i ddarllenwyr sgrin. Rydym wrthi’n cydweithio â CHD i ddatrys hyn.

Dogfennau

Rydym yn ceisio sicrhau bod ein dogfennau mor hygyrch â phosibl, ond weithiau nid yw hyn yn bosibl. Os oes angen dogfen arnoch mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni ac fe wnawn ein gorau i sicrhau hynny.

Nodweddion tudalen newidiol

Maint y testun

Os ystyriwch fod maint y testun a ragosodir yn rhy fach neu fawr, gallwch ei newid gan ddefnyddio swyddogaeth newid maint testun eich porwr.

I newid maint y testun gan ddefnyddio’ch porwr:

 • Defnyddiwch y ddewislen ‘View’ ac yna dewiswch ‘Text Size’ yn Windows Internet Explorer (gan gynnwys y ffurf syml)
 • Defnyddiwch y ddewislen ‘View’ ac yna dewiswch ‘Text Size’ yn Firefox a phorwyr Mozilla eraill
 • Defnyddiwch y ddewislen ‘View’ ac yna dewiswch ‘Make Text Bigger’ yn Safari
 • Defnyddiwch y dewislenni ‘View’ a ‘Style’, ac yna ‘User Mode’ yn Opera
 • Defnyddiwch y ddewislen ‘View’ ac yna ‘Text Zoom’ yn Macintosh Internet Explorer, a Netscape 6 a 7

Gan ddefnyddio olwyn llygoden, efallai y bydd modd i chi newid maint y testun drwy wasgu’r allwedd Control neu Command a throi’r olwyn. Mewn rhai porwyr, gallwch newid maint y testun gan ddefnyddio’r allwedd Control neu Command a’r allweddi + neu -.

Arddull a lliw y testun

Gallwch hefyd ddiwygio arddull a lliw’r ffont, yn ogystal â’r lliw blaen a’r lliw cefndir. Mae’r ffordd yr ydych yn gwneud hyn yn amrywio gan ddibynnu ar eich porwr. Bydd angen i chi:

 • Defnyddiwch ‘Tools’ o dan ‘Internet Options’ yn Windows Internet Explorer (gan gynnwys y ffurf syml)
 • Defnyddiwch ‘Tools’ o fewn ‘Options’ o dan ‘Content’ yn Firefox a phorwyr Mozilla eraill
 • Defnyddiwch y ddewislen ‘View’ ac yna dewisiwch ‘Make Text Bigger’ yn Safari
 • Defnyddiwch y ddewislen ‘View’ ac yna ‘Zoom’ yn Opera
 • Defnyddiwch y ddewislen ‘View’ ac yna ‘Text Zoom’ yn Macintosh Internet Explorer, a Netscape 6 a 7

Dogfennau

Mae’r canlynol yn berthnasol i gyfrifiaduron bwrdd gwaith a gliniaduron, ond nid cyfrifiaduron llechen na ffonau symudol.

Dogfennau PDF: bydd y rhan fwyaf o gyfrifiaduron yn dangos y rhain heb ofyn. Os ydych chi angen y feddalwedd, gallwch lawrlwytho’r darllenydd PDF am ddim oddi ar wefan Adobe.

Cynnwys amlgyfrwng

Caiff ein fideos ar ein gwefan eu hymgorffori drwy wefan YouTube. Oherwydd hyn, efallai na fydd rhai nodweddion hygyrchedd ar gael, sydd y tu hwnt i’n rheolaeth. Ewch i dudalennau cymorth YouTube i gael gwybodaeth am wylio fideos gan ddefnyddio darllenwyr sgrin.

Cynnwys wedi’i ymgorffori 

Mae ein gwefan yn defnyddio cynnwys wedi’i ymgorffori o wefannau eraill. Gallai hyn leihau hygyrchedd wrth geisio cael gafael ar gynnwys yn uniongyrchol gan ddefnyddio allweddellau neu dechnoleg darllen sgrin. Os byddwch chi’n profi’r broblem hon, cysylltwch â ni fel bod modd i ni eich helpu lle y bo’n bosibl, a datrys unrhyw broblemau.

Anfonwch unrhyw syniadau neu awgrymiadau er mwyn helpu i wella’r wefan drwy’r botymau adborth isod.

Chwilio A i Y