Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y dreth gyngor

Mae cefnogaeth ar gael i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n wynebu anhawster gyda thalu eu treth gyngor o ganlyniad uniongyrchol i’r coronafeirws.

Bydd posibilrwydd i’r trigolion ohirio eu taliadau treth gyngor yn ystod y misoedd nesaf i gyfnod yn nes ymlaen yn y flwyddyn ariannol. Y ffurflen berthnasol yn Fy Nghyfrif ar gyfer hyn yw ‘ffurflen gais ar gyfer newidiadau i’ch cyfrif treth gyngor'.

Darllenwch am y gefnogaeth sydd ar gael gyda’ch treth gyngor a sut i ymgeisio.

Chwilio A i Y