Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dewch draw am dro

Newyddion diweddaraf

Gwybodaeth bwysig i gartrefi sy’n defnyddio’r gwasanaeth ailgylchu bagiau piws

05/07/2019

Mae cartrefi sydd wedi cofrestru ar gyfer casgliadau ailgylchu bagiau piws Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hatgoffa os nad ydynt yn rhoi unrhyw fagiau allan ar dri achlysur yn olynol dros gyfnod o chwe wythnos, yna tybir nad oes angen y casgliadau arnynt mwyach.

Chwilio A i Y