Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Hamdden, diwylliant a llyfrgelloedd

Llyfrgelloedd

Yn dilyn treialu llwyddiannus yn Llyfrgell Y Pîl, mae’r gwasanaeth archebu a chasglu newydd yn cael ei ymestyn i gynnwys Llyfrgell Abercynffig o ddydd Llun 22 Mehefin ymlaen. Bydd aelodau’r llyfrgell yn gallu gwneud cais am becynnau o lyfrau a’u casglu a bydd amrywiaeth o genres penodol o ddiddordeb ar gael, gan gynnwys nofelau trosedd, llyfrau plant, ffuglen i oedolion ifanc a mwy.

Ar ôl eu dychwelyd, bydd y llyfrau’n mynd i gwarantin cyn cael eu rhoi yn ôl ar y silffoedd er mwyn atal cyswllt posib â’r coronafeirws. Ewch i Lyfrgelloedd Awen i gael gwybod mwy.

Chwilio A i Y