Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynnal Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr

Cefnogaeth rithiol i bobl ifanc ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Mae Cynnal Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i gynnig cefnogaeth i bobl ifanc (11 i 25 oed) ledled y fwrdeistref drwy gydol pandemig y coronafeirws.

Gallwch gael mynediad at amrywiaeth o wasanaethau ar-lein a thros y ffôn hefyd.

Mynediad rhithiol

Gellir cael cefnogaeth dros y ffôn, ar Skype neu fel rhan o fforwm ar-lein.

Ymunwch â ni ar gyfer gweithgareddau a gemau wythnosol i helpu i drechu diflastod ac unigrwydd.

Hefyd byddem yn croesawu awgrymiadau eraill ar sut orau i gyfathrebu â chi yn ystod y cyfnod anodd yma.  

Siarad â gweithiwr ieuenctid

Mae ein tîm cynnal ieuenctid ar gael i siarad â chi ar-lein rhwng 10am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Siaradwch â gweithiwr cynnal ieuenctid ar-lein drwy glicio ar y botwm isod a chlicio ar yr eicon sgwrs ar-lein sydd yng nghornel sgrin y dudalen gartref.

Dewiswch 'gwasanaethau ieuenctid' o'r ddewislen a ‘siarad â gweithiwr ieuenctid’

Yr amrywiaeth o gefnogaeth sy’n cael ei chynnig

Cymorth Ieuenctid / Rhaglen yr Haf Strydoedd Saffach

Mae’r rhaglen yn cynnig sesiynau corfforol a difyr i unigolion ifanc o bob gallu rhwng 11 a 25 mlwydd oed.

Lleoliad Dyddiad Math o weithgaredd
Pencoed, Canolfan Ymgysylltu Ieuenctid

Bob dydd Lun, 24 Gorffennaf - 21 Awst

11am - 3pm

RAW Performance 11am - 1pm

Gweithdy DJ - 1pm - 3pm 

Maesteg, Y Llys

Bob dydd Mawrth, 25 Gorffennaf - 29 Awst

5.30pm - 7.30pm

RAW Performance - 5.30pm - 7.30pm
Evergreen, Pen-y-bont ar Ogwr

Bob dydd Mercher, 26 Gorffennaf - 16 Awst

2pm - 6pm

RAW Performance 2pm - 4pm

Gweithdy DJ - 4pm - 6pm 

Forces Fitness, Maesteg –Clwb Rygbi Nantyffyllon

Dydd Iau 31 Awst, 9.30am – 2pm

Rhaid archebu lle drwy’r gwasanaeth cymorth ieuenctid

Forces Fitness, Caeau Newbridge, Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Mercher 23 Awst, 9.30am – 2pm

Rhaid archebu lle drwy’r gwasanaeth cymorth ieuenctid

Mae sesiynau mynediad agored ar gael i blant 11 oed a hŷn. Maent yn rhydd i fynd a dod fel y mynnant, ond rhaid nodi eu henw a rhif ffôn cyswllt mewn argyfwng. Rhaid i rieni/gwarcheidwaid ddeall nad yw’r gwasanaeth yn gyfrifol dros eich plentyn pan/os ydyw’n gadael y safle yn ystod y sesiwn.

Cyswllt

Cynnal Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 815146

Chwilio A i Y