Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Parciau a chaeau chwaraeon

Cae rygbi yng Nghaeau Newbridge, Pen-y-bont ar Ogwr

Rydym yn datblygu, yn rheoli ac yn cynnal 280 hectar o fannau agored, gan gynnwys caeau chwaraeon, mannau chwarae plant, ymylon priffyrdd, comins, mannau agored, tirweddau a nodweddion garddwriaethol.

Bord o Feysydd Chwarae Pêl Droed
Enw Lleoliad Manylion
Aberfields Nantymoel Dau gae chwarae
Betws Heol Richard Price Dau gae chwarae
Bracla Penybont-ar-Ogwr Un cae chwarae 
Bryntirion Penybont-ar-Ogwr Dau gae chwarae
Cae Gof Cefn Cribwr Dau gae chwarae
Parc Lles Caerau Caerau Un cae chwarae
Llangrallo Llangrallo Un cae chwarae
Croft Goch

Mynydd Cynffig

Un cae chwarae
Great Western Avenue Penybont-ar-Ogwr Un cae chwarae
Hermon Road Caerau Un cae chwarae
Lewistown Ogmore Vale Un cae chwarae
Rec. Llangeinor Llangeinor Un cae chwarae
Croes Llidiart Penybont-ar-Ogwr Dau gae chwarae
Llangynwyd Maesteg Dau gae chwarae
Locks Lane Porthcawl Pedwar cae chwarae
Parc Lles Maesteg Maesteg Un cae chwarae
Meadow Street Gogledd Corneli Dau gae chwarae
Caeau Newbridge Penybont-ar-Ogwr Tri chae chwarae
Parc y Pandy Tondu Dau gae chwarae
South Parade Maesteg  Un cae chwarae
Bord o Feysydd Chwarae Rygbi
Enw Lleoliad Manylion
Aberfields Nantymoel Un cae chwarae
Bracla Penybont-ar-Ogwr Un cae chwarae
Evanstown Gilfach Goch Un cae chwarae
Parc Lles y Garth Maesteg Un cae chwarae
Heol-y-cyw Heol-y-cyw Dau gae chwarae
Parc Lawrence Pontycymer Un cae chwarae
Parc Lles Maesteg Maesteg Un cae chwarae
Clwb Rygbi Nantymoel Nantymoel Un cae chwarae
Caeau Newbridge Penybont-ar-Ogwr Pedwar cae chwarae
Gogledd Corneli Meadow Street Un cae chwarae
Clwb Rygbi Cwm Ogwr Bro Ogwr Un cae chwarae
Parc y Pandy Abercynffig Dau gae chwarae
South Parade Maesteg Un cae chwarae
Bord o lawntiau bowlio
Enw Lleoliad Manylion
Parc Griffin Porthcawl Dwy lawnt
Bord o Feysydd Criced
Enw Lleoliad Math
Criced Blaengarw Blaengarw Un sgwâr criced
Parc Lles y Garth Parc Lles y Garth, Maesteg Un sgwâr criced
Clwb Criced Porthcawl Locks Lane, Porthcawl Un sgwâr criced
Caeau Chwarae Newbridge Stryd yr Angel, Penybont-ar-Ogwr Tri sgwâr criced
Bord o Gyrtiau Tennis
Enw Lleoliad Math
Parc Griffin Porthcawl Dau ar darmac
Bord o Gyrtiau Pêl Aml-chwaraeon
Enw Lleoliad
Y Bragle Y Bragle, Penybont-ar-Ogwr
Evanstown Gilfach Goch
Lewistown Lewistown
Pen-y-Banc Y Bragle, Penybont-ar-Ogwr
Stryd Victoria Pontycymer
Bord o lawntiau pytio golff
Enw Lleoliad
Parc Griffin Porthcawl

Cyswllt

Parciau a meysydd chwarae

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 642721
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Penybont-ar-Ogwr, CF31 4WB.

Chwilio A i Y