Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Parciau a chaeau chwaraeon

Rydym yn datblygu, yn rheoli ac yn cynnal 280 hectar o fannau agored, gan gynnwys caeau chwaraeon, mannau chwarae plant, ymylon priffyrdd, comins, mannau agored, tirweddau a nodweddion garddwriaethol.

Bord o Feysydd Chwarae Pêl Droed
Enw Lleoliad Manylion
Aberfields Nantymoel Dau faes chwarae
Y Bragle Penybont-ar-Ogwr Un maes chwarae
Bryntirion Penybont-ar-Ogwr Dau faes chwarae
Cae Gof Cefn Cribwr Dau faes chwarae
Parc Lles Caerau Caerau Un maes chwarae
Coytrahen Goetre-hen Dau faes chwarae
Croft Goch

Mynydd Cynffig

Un maes chwarae
Cwm Garw Blaengarw Un maes chwarae
Evanstown Gilfach Goch Defnydd deuol
Parc Lles y Garth Maesteg Dau faes chwarae
Great Western Avenue Penybont-ar-Ogwr Un maes chwarae
Heol Richard Price Betws Dau faes chwarae
Heol Simonston Llangrallo Un maes chwarae
Hermon Road Caerau Un maes chwarae
Parc Lawrence Pontycymer Un maes chwarae
Lewistown Cwm Ogwr Un maes chwarae
Croesffordd Llidiard Penybont-ar-Ogwr Dau faes chwarae
Heol Llangewydd Penybont-ar-Ogwr Dau faes chwarae
Llangynwyd Maesteg Un maes chwarae
Locks Lane Porthcawl Dau faes chwarae
Parc Lles Maesteg Maesteg Dau faes chwarae
Meadow Street Gogledd Corneli Un maes chwarae
Caeau Newbridge Penybont-ar-Ogwr Tri maes chwarae
Parc y Pandy Tondu Un maes chwarae
Maes Hamdden Pencoed Pencoed Un maes chwarae
Pwll Garn Pontycymer Un maes chwarae
Rest Bay Porthcawl Un maes chwarae
Parc Tudor Maesteg Un maes chwarae
Coedlan Woodlands Pencoed Un maes chwarae
Bord o Feysydd Chwarae Rygbi
Enw Lleoliad Manylion
Aberfields Nantymoel Un maes chwarae
Betws Heol Richard Price Un maes chwarae
Y Bragle Penybont-ar-Ogwr Un maes chwarae
Bryncethin Heol Melin Ifan Ddu Un maes chwarae
Cae Gof Cefn Cribwr Dau faes chwarae
Goetre-hen Goetre-hen Un maes chwarae
Croft Goch Mynydd Cynffig Un maes chwarae
Cwm Garw Blaengarw Un maes chwarae
Evanstown Gilfach Goch Defnydd deuol
Parc Lles y Garth Maesteg Un maes chwarae
Heol-y-cyw Heol-y-cyw Dau faes chwarae
Parc Lawrence Pontycymer Un maes chwarae
Lewistown Cwm Ogwr Un maes chwarae
Llangynwyd Maesteg Un maes chwarae
Parc Les Maesteg Maesteg Dau faes chwarae
Clwb Rygbi Nantymoel Nantymoel Un maes chwarae
Caeau Newbridge Penybont-ar-Ogwr Tri maes chwarae
Gogledd Corneli Meadow Street Un maes chwarae
Clwb Rygbi Cwm Ogwr Cwm Ogwr Un maes chwarae
Parc y Pandy Abercynffig Dau faes chwarae
Maes Lles Pencoed Pencoed Un maes chwarae
Rest Bay Porthcawl Un maes chwarae
South Parade Maesteg Un maes chwarae
Parc Woodlands Pencoed Dau faes chwarae
Bord o lawntiau bowlio
Enw Lleoliad Manylion
Cae Gof Cefn Cribwr Un lawnt
Parc Caedu Cwm Ogwr Un lawnt
Parc Lles Caerau Caerau Un lawnt
Evanstown Gilfach Goch Un lawnt
Parc y Garth Maesteg Un lawnt
Parc Griffin Porthcawl Dwy lawnt
Parc Lawrence Pontycymer Un lawnt
Parc Lles Maesteg Maesteg Un lawnt
Caeau Newbridge Penybont-ar-Ogwr Un lawnt
Maes Lles Pencoed Pencoed Un lawnt
Parc Lles y Pîl Y Pîl Un lawnt
Waunllwyd Nantymoel Un lawnt
Bord o Feysydd Criced
Enw Lleoliad Math
Criced Blaengarw Blaengarw Un sgwâr criced / Un wiced artiffisial
Parc Lles y Garth Parc Lles y Garth, Maesteg Un sgwâr criced / Un wiced artiffisial
Heol-y-cyw Heol-y-cyw Un wiced artiffisial
Clwb Criced Porthcawl Locks Lane, Porthcawl Un sgwâr criced
Caeau Chwarae Newbridge Stryd yr Angel, Penybont-ar-Ogwr Tri sgwâr criced / Un wiced artiffisial
Maes Lles Pencoed Heol Felindre, Pencoed Un wiced artiffisial
Maes South Parade Maesteg, Penybont-ar-Ogwr Un sgwâr criced
Bord o Gyrtiau Tennis
Enw Lleoliad Math
Parc Caedu Cwm Ogwr Dau ar darmac
Parc Griffin Porthcawl Dau ar darmac
Waunllwyd Nantymoel Dau ar darmac
Bord o Gyrtiau Pêl Aml-chwaraeon
Enw Lleoliad
Man Chwarae Blaencaerau Caerau, Maesteg
Man Chwarae Plant Llangrallo Llangrallo
Teras Griffiths Caerau, Maesteg
Pen-y-Banc Y Bragle, Penybont-ar-Ogwr
Stryd Victoria Pontycymer
Bord o Gyrtiau Boule
Enw Lleoliad
Meysydd Chware Llangynwyd Maesteg
Bord o lawntiau pytio golff
Enw Lleoliad
Parc Griffin Porthcawl

Cyswllt

Parciau a meysydd chwarae

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 642721
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Penybont-ar-Ogwr, CF31 4WB.

Chwilio A i Y