Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Parciau a chaeau chwaraeon

Cae rygbi yng Nghaeau Newbridge, Pen-y-bont ar Ogwr

Rydym yn datblygu, yn rheoli ac yn cynnal 280 hectar o fannau agored, gan gynnwys caeau chwaraeon, mannau chwarae plant, ymylon priffyrdd, comins, mannau agored, tirweddau a nodweddion garddwriaethol.

Tabl o gaeau chwarae pêl-droed

Enw

Lleoliad

Manylion

Aberfields

Nant-y-moel

Dau Gae Chwarae

Bracla

Pen-y-bont ar Ogwr

Un Cae Chwarae

Cae Gof

Cefn Cribwr

Dau Gae Chwarae

Parc Lles Caerau

Caerau

Un Cae Chwarae

Llangrallo

Llangrallo

Un Cae Chwarae

Croft Goch

Mynydd Cynffig

Un Cae Chwarae

Great Western Avenue

Pen-y-bont ar Ogwr

Un Cae Chwarae

Hermon Road

Caerau

Un Cae Chwarae

Lewistown

Bro Ogwr

Un Cae Chwarae

Rec. Llangeinor

Llangeinor

Un Cae Chwarae

Croes Llidiart

Pen-y-bont ar Ogwr

Dau Gae Chwarae

Locks Lane

Porthcawl

Pedwar Cae Chwarae

Parc Lles Maesteg

Maesteg

Un Cae Chwarae

Meadow Street

Gogledd Corneli

Dau Gae Chwarae

Caeau Newbridge

Pen-y-bont ar Ogwr

Tri Chae Chwarae

Parc y Pandy

Tondu

Dau Gae Chwarae

Tabl o Feysydd Criced

Enw

Lleoliad

Math

Criced Blaengarw

Blaengarw

Un Sgwâr Criced

Caeau Chwarae Newbridge

Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr

Tri Sgwâr Criced

Tabl o Gaeau Chwarae Rygbi

Enw

Lleoliad

Manylion

Aberfields

Nant-y-moel

Un Cae Chwarae

Bracla

Pen-y-bont ar Ogwr

Un Cae Chwarae

Parc Lles y Garth

Blaengarw

Un Cae Chwarae

Heol y Cyw

Heol y Cyw

Dau Gae Chwarae

Parc Lawrence

Pontycymer

Un Cae Chwarae

Clwb Rygbi Nant-y-moel

Nant-y-moel

Un Cae Chwarae

Caeau Newbridge

Pen-y-bont ar Ogwr

Pum Cae chwarae

Gogledd Corneli

Meadow Street

Un Cae Chwarae

Clwb Rygbi Cwm Ogwr

Bro Ogwr

Un Cae Chwarae

Parc y Pandy

Abercynffig

Dau Gae Chwarae

 

Cyrtiau pêl aml-chwaraeon

Enw Lleoliad
Brackla Brackla
Evanstown Gilfach Goch
Lewistown Lewistown
Victoria Street Pontycymmer

Cyswllt

Parciau a meysydd chwarae
Ffôn: 01656 642721
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Penybont-ar-Ogwr, CF31 4WB.

Chwilio A i Y