Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rheoli adeiladu

Rydym wedi cynyddu’r ffioedd ar gyfer ceisiadau sy’n ymwneud â Rheoliadau Adeiladu tua 10% o 1 Ebrill, 2023 i gadw’n unol â chwyddiant.


Mae hyn yn unol â’r rhan fwyaf o Awdurdodau Lleol eraill yn rhanbarth De Cymru ac mae’n dal yn gystadleuol iawn o’i gymharu â thaliadau Arolygwyr Cymeradwy.

Diben rheoliadau adeiladu yw sicrhau iechyd a diogelwch pobl ym mhob math o adeilad a‘i gyffiniau, gan gynnwys adeiladau domestig, masnachol, cyhoeddus a diwydiannol.  Maent hefyd yn darparu ar gyfer cadwraeth ynni, diogelwch a mynediad i adeiladau.

Gallwch weld chwiliadau Rheoli Adeiladu ar-lein.

Ffioedd rheoli adeiladu

Ffurflen rheoli adeiladu

Gallwch dalu eich ffioedd trwy gerdyn debyd neu gredyd trwy ffonio 01656 643408.

Gwybodaeth gyffredinol

Canllaw i adnewyddu i'ch cartref

Canllaw i drawsnewid eich cartref

Canllaw i Ddeiliaid Tai ar Systemau Chwistrellu

Canllaw i Godi Estyniad i’ch Cartref

Adeiladu ar ben neu'n agos at garthffosydd

Rheoliadau Adeiladu

Adeileddau Peryglus

Carthffosydd a Draeniau, Cyhoeddus neu Breifat

Dymchwel

Cymeradwyaeth ar reoliadau adeiladu

Diogelwch ar Feysydd Chwaraeon

Deddf Muriau Cyd 1996

Rhan R (Seilwaith ffisegol ar gyfer rhwydweithiau cyfathrebu electronig cyflym)

Cynllun Awdurdod Partner LABC

Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu LABC

Os ydych chi’n trefnu gwaith adeiladu, gallai fod gennych ddyletswyddau eraill neu gallai fod angen i chi hysbysu’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (AGID). Mae mwy o fanylion ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Cyswllt

Rheoli Adeiladu

Ffôn: 01656 643408 / 01656 643220 Sylwer y bydd yr holl alwadau ynghylch materion ar wahân i Reolaeth Adeiladu'n cael eu cyfeirio at ein rhif cyswllt cyffredinol: 01656 643643.
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Chwilio A i Y