Accessibility links

1
Dewis iaith

Rheoli adeiladu

Diben rheoliadau adeiladu yw sicrhau iechyd a diogelwch pobl ym mhob math o adeilad a‘i gyffiniau, gan gynnwys adeiladau domestig, masnachol, cyhoeddus a diwydiannol.  Maent hefyd yn darparu ar gyfer cadwraeth ynni, diogelwch a mynediad i adeiladau.

Gallwch weld chwiliadau Rheoli Adeiladu ar-lein.

Ffioedd rheoli adeiladu

Ffioedd rheoli adeiladu sy’n berthnasol ers 1 Ebrill 2018.

Ffurflen rheoli adeiladu

Gallwch dalu eich ffioedd trwy gerdyn debyd neu gredyd trwy ffonio 01656 643408.

Gwybodaeth gyffredinol

Canllaw i adnewyddu i'ch cartref

Canllaw i Ddeiliaid Tai ar Systemau Chwistrellu

Canllaw i Godi Estyniad i’ch Cartref

Rheoliadau Adeiladu

Adeileddau Peryglus

Carthffosydd a Draeniau, Cyhoeddus neu Breifat

Dymchwel

Cymeradwyaeth ar reoliadau adeiladu

Diogelwch ar Feysydd Chwaraeon

Deddf Muriau Cyd 1996

Rhan R (Seilwaith ffisegol ar gyfer rhwydweithiau cyfathrebu electronig cyflym)

Os ydych chi’n trefnu gwaith adeiladu, gallai fod gennych ddyletswyddau eraill neu gallai fod angen i chi hysbysu’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (AGID). Mae mwy o fanylion ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Cyswllt

Rheoli Adeiladu

Ffôn: 01656 643408
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Chwilio A i Y