Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ymgynghoriadau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymrwymo i wrando ar farn trigolion ac ymateb iddi. Rydym am greu cyfleoedd i bobl leol gyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau.

Rydym yn croesawu ymatebion yn Gymraeg. Mae pob ymgynghoriad ar gael yn Gymraeg drwy ddefnyddio’r botwm Cymraeg.Mae fformatau amgen hefyd ar gael ar gais.

 

Ymgynghoriadau cyfredol

Ymgynghoriad Amcanion Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2024-2028

Rydym wedi cynnig chwe amcan cydraddoldeb drafft i ddangos sut fyddwn yn hyrwyddo cyfle cyfartal i bawb ac yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau’r rheini sy’n byw ac yn gweithio ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd sesiynau ymgysylltu â'r cyhoedd yn cael eu cynnal ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont i gasglu barn ac adborth gan breswylwyr. Caiff rhagor o wybodaeth ei rhannu pan fyddwn wedi cadarnhau.

Dyddiad cau: 29 Chwefror 2024.

Chwilio A i Y