Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Adrodd materion


Wrth adrodd am broblem i ni, rhowch gynifer o fanylion defnyddiol â phosib, gan gynnwys y dyddiad a’r amser pan sylwoch chi ar y broblem, ei lleoliad, eich enw a’ch rhif ffôn cyswllt yn ystod y dydd.

Goleuadau stryd

Gallwch adrodd golau stryd sydd difrodedig neu ddiffygiol ar-lein drwy Fy Nghyfrif. 

Methu casgliad

Gallwch adrodd bod eich casgliad ailgylchu neu wastraff wedi’i fethu ar-lein ar wefan Kier.

Problem rheoli pla

Os oes gennych bla o Lygod Bach, Llygod Mawr, Pýcs neu Chwilod Duon mewn eiddo preswyl, gallwn drefnu ymweliad am ddim gan ein Tîm Rheoli Plâu.

Priffyrdd

Gallwch adrodd problemau priffyrdd, megis draeniau wedi’u blocio ar dir cyhoeddus, tyllau yn y ffordd, strydoedd wedi’u difrodi a choed a gwrychoedd wedi tyfu’n wyllt.

Yr Amgylchedd

Gallwch adrodd cerbydau wedi’u gadael, baw ci a thipio anghyfreithlon i:

Trafnidiaeth

Gallwch adrodd problemau gyda thrafnidiaeth gyhoeddus, diogelwch y ffyrdd, rheolaeth traffig a meysydd parcio i:

Rheoli adeiladau

Gallwch adrodd strwythurau peryglus, problemau gyda draeniau a charthffosydd wedi’u blocio ar dir preifat i:

Safonau masnach

Dylid adrodd problemau safonau masnach megis trosedd ar yr hiniog, iechyd a llesiant anifeiliaid, sgamiau a benthyca arian yn anghyfreithlon i’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir.

Iechyd yr amgylchedd

Gallwch adrodd problemau iechyd yr amgylchedd, megis llygredd, rheoli plâu, afiechydon heintus a chwynion bwyd i’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir.

Hwb Diogelu Aml Asiantaeth (MASH)

Mae Hwb Diogelu Amlasiantaeth Pen-y-bont ar Ogwr, neu MASH, yn darparu gwasanaethau diogelu gan y cyngor a’n partneriaid ledled y gymuned yn un lle.

Chwilio A i Y