Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Adrodd materion


Wrth adrodd am broblem i ni, rhowch gynifer o fanylion defnyddiol â phosib, gan gynnwys y dyddiad a’r amser pan sylwoch chi ar y broblem, ei lleoliad, eich enw a’ch rhif ffôn cyswllt yn ystod y dydd.

 

Yr Amgylchedd

Gallwch adrodd cerbydau wedi’u gadael, baw ci a thipio anghyfreithlon i:

Trafnidiaeth

Gallwch adrodd problemau gyda thrafnidiaeth gyhoeddus, diogelwch y ffyrdd, rheolaeth traffig a meysydd parcio i:

Rheoli adeiladau

Gallwch adrodd strwythurau peryglus, problemau gyda draeniau a charthffosydd wedi’u blocio ar dir preifat i:

Hwb Diogelu Aml Asiantaeth (MASH)

Mae Hwb Diogelu Amlasiantaeth Pen-y-bont ar Ogwr, neu MASH, yn darparu gwasanaethau diogelu gan y cyngor a’n partneriaid ledled y gymuned yn un lle.

Chwilio A i Y