Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynllunio a rheoli adeiladu

Bydd swyddogion yr Awdurdod Cynllunio Lleol, Adran Rheoli Adeiladu ac Adran Trafnidiaeth Strategol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio ar sail hybrid rhwng y swyddfa a'u cartrefi ond mae modd cysylltu â nhw o hyd.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol e-bostiwch planning@bridgend.gov.uk.

Ar gyfer ymholiadau rheoli adeiladu e-bostiwch buildingcontrol@bridgend.gov.uk.

Ar gyfer cwynion Gorfodi am ddatblygiadau anawdurdodedig e-bostiwch planningenforcement@bridgend.gov.uk.

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â Chynlluniau Datblygu Lleol cysylltwch â'r Adran Cynllunio Datblygu ar developmentplanning@bridgend.gov.uk.

Rydym yn derbyn ceisiadau cynllunio a rheoliadau adeiladu newydd (yn electronig yn ddelfrydol trwy'r Porth Cynllunio a Rheoli Adeiladu) a byddwn yn dal i gyflwyno ceisiadau electronig am gyngor cyn ymgeisio.

Rydym wedi mynd yn ôl i gynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb (er y gallwn barhau i ddefnyddio Timau ar gyfer cyfarfodydd o bell) ac rydym yn dal i ymweld â safleoedd a gosod hysbysiadau safle.

Yn olaf, cyn bo hir byddwn yn dechrau cynnal cyfarfodydd Pwyllgor Rheoli Datblygu hybrid drwy gyfuniad o fynychu swyddogion a Thimau gan ei bod bellach yn bosibl cynnal cyfarfodydd yn ddiogel o’r Siambr. Mae manylion dyddiadau Pwyllgorau DC yn cael eu postio ar-lein.

Os oes gennych ymholiad penodol am achos byw, cysylltwch â'r swyddog achos.

Chwilio A i Y