Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynllunio a rheoli adeiladu

Oherwydd pandemig Covid-19, mae'r awdurdod cynllunio lleol, yr adran rheoli adeiladu a'r adran trafnidiaeth strategol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio ychydig yn wahanol yn y dyfodol rhagweladwy.  Bydd staff yn gweithio o gartref nes ceir rhybudd pellach ond gellir cysylltu â nhw o hyd. 

 Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, anfonwch e-bost i planning@bridgend.gov.uk neu buildingcontrol@bridgend.gov.uk.  Nodwch y gall gymryd mwy o amser nag arfer i ymateb i ymholiadau yn ystod y cyfnod hwn.  Ar hyn o bryd, byddwn yn parhau i dderbyn ceisiadau newydd am reoliadau cynllunio ac adeiladu (ond yn electronig yn unig drwy'r pyrth cynllunio a rheoli adeiladu) a byddwn yn dal i wneud ceisiadau electronig am gyngor cyn gwneud cais. 

 Fodd bynnag, ni fyddwn yn gallu cynnig cyfarfodydd wyneb yn wyneb nac ymweld â'r safle ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol/hanfodol megis strwythur peryglus neu achos difrifol o dorri rheolaeth gynllunio.  Os oes gennych ymholiad penodol am achos byw, cysylltwch â'r swyddog achos.

 Ar gyfer ymholiadau sy'n gysylltiedig â chynllun datblygu lleol, cysylltwch â'r adran cynllunio datblygu ar developmentplanning@bridgend.gov.uk.

Chwilio A i Y