Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cofrestru ar Fy Nghyfrif

Mae Fy Nghyfrif yn wasanaeth sydd wedi’i bersonoli i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Gyda Fy Nghyfrif gallwch arbed amser ac arian wrth:

 • Adrodd i’r cyngor am broblemau gan ddefnyddio ein ffurflenni ar-lein
 • Rheoli eich cyfrif treth gyngor ar-lein
 • Rheoli eich cyfrif budd-dal tai ar-lein
 • Cais am ymweliad gan wasanaeth rheoli plâu (eiddo domestig yn unig)
 • Cais am fynediad i ysgol a phrydau ysgol am ddim

Cofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif

Gallwch gofrestru’n gyflym a hawdd, cyfeiriad e-bost yw’r cyfan sydd ei angen arnoch.

Mewngofnodi i Fy Nghyfrif

I fewngofnodi i Fy Nghyfrif nodwch eich enw defnyddiwr a chyfrinair

Rheoli eich budd-dal Tai a gostyngiad yn y dreth gyngor gyda Fy Nghyfrif

Gyda Fy Nghyfrif, gallwch reoli eich budd-dal tai, gallwch:

 • edrych ar eich hawliad budd-dal tai
 • gwneud cais am fudd-dal tai
 • rhoi gwybod inni am newid yn eich amgylchiadau
 • gwneud cais am daliadau disgresiwn at gostau tai
 • gwneud cais am brydau ysgol rhad ac am ddim

Os oes angen ichi gyflwyno dogfennau, gallwch wneud hyn fel rhan o'r cais ar-lein.

Gallwch ddefnyddio'r gwasanaethau Fy Nghyfrif hyn yn ddiogel drwy fewngofnodi gydag enw defnyddiwr a chyfrinair.

Noder: Fe wnaeth ein llwyfan Fy Nghyfrif newid ym Mawrth 2021, felly nid yw eich Fy Nghyfrif blaenorol ar gael bellach. Mae angen i chi gofrestru cyfrif newydd.

Rheoli eich Treth gyngor gyda Fy Nghyfrif

Gyda Fy Nghyfrif gallwch:

 • dalu eich treth gyngor
 • gweld eich bil treth gyngor
 • gosod debyd uniongyrchol
 • rhoi gwybod i ni os ydych wedi symud tŷ
 • gwneud cais am ostyngiadau ac eithriadau
 • newid dyddiad eich debyd uniongyrchol
 • newid y cyfrif banc y daw eich debyd uniongyrchol ohono
 • cofrestru ar gyfer e-filio y dreth gyngor fel bod modd ichi weld ac argraffu eich bil unrhyw bryd

Chwilio A i Y