Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ceisiadau am fathodyn glas, adnewyddu, a chael bathodyn cyfnewid

Ar gyfer pwy mae Bathodynnau Glas

Mae Bathodyn Glas yn ei gwneud yn haws i bobl sydd ag anawsterau cerdded, nam gwybyddol neu broblemau symudedd eraill barcio’n nes at eu cyrchfan. Gall yr ymgeisydd fod yn yrrwr neu’n deithiwr.

Yng Nghymru, nid oes tâl ar hyn o bryd am gais unigol. Fodd bynnag, gellir codi tâl o £10 am fathodynnau newydd neu fathodynnau sefydliadol.

Chwilio A i Y