Accessibility links

1
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gwaith yn dechrau ar fesurau diogelwch newydd ar yr A48

Yr wythnos hon, bydd gwaith yn dechrau ar amrywiaeth o welliannau diogelwch newydd ar hyd ffordd yr A48. Bydd y prosiect, sy'n werth £290,000, ac sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, yn targedu darn 5 km o'r A48 rhwng Trelales a Thredŵr.

Rhybudd ynghylch ailgylchu canisterau nwy

Mae trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu rhybuddio i beidio â rhoi unrhyw ganisterau nwy, fel y rheini a ddefnyddir wrth wersylla, yn eu bagiau ailgylchu nac mewn bagiau bin ar gyfer casgliadau wrth ymyl y ffordd.

Ffilm disgyblion yn cyrraedd y sgrin fawr!

Roedd carped coch y tu allan i Odeon Pen-y-bont ar Ogwr yr wythnos diwethaf ar gyfer premiere ‘Dragon Hunters’, ffilm a gynhyrchwyd gan grŵp o ddisgyblion blwyddyn 6 a fydd yn symud i Ysgol Gyfun Maesteg ym mis Medi.

Wyth man gwyrdd yn derbyn gwobr fawreddog Y Faner Werdd

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr Y Faner Werdd eleni, ac mae wyth parc a man gwyrdd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael cydnabyddiaeth am eu safonau uchel.

Gweithgareddau di-ri i bobl ifanc lleol yr haf hwn

Wrth i’r flwyddyn ysgol ddod i ben, mae amrywiaeth eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau cyffrous wedi’u cynllunio i blant ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn.

Y Cyngor yn awyddus i fod yn rhan o chwyldro ynni glân y DU

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn rhan o gonsortiwm a fydd yn gwneud cynnig am gyfran o £40 miliwn o gyllid y llywodraeth ganolog, er mwyn datblygu ffyrdd o ddatgarboneiddio defnydd ynni’r ardal leol.

Ymholiadau gan y cyfryngau, cysylltwch â Thîm Cyfathrebu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Ffôn: 01656 643217
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y