Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cwm Ogwr i elwa o brosiect i gynyddu coetiroedd

Mewn ymgais i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd, yn ogystal â chynyddu coetiroedd a chysylltedd cynefinoedd ar frig Cwm Ogwr, nod y cyngor yw plannu dros 10,000 o goed, gyda chynllun mosaig cynefin yn cael ei gynnig ar gyfer Caeau Aber, a elwir hefyd yn 'Planka'.

Bwyty lleol yng nghanol achos erlyn hylendid bwyd

Ar ôl ymchwiliad gan y Gwasanaethau Rheoleiddiol a Rennir (SRS), cafodd dau gyfarwyddwr a oedd ynghlwm â gweithredu’r bwyty Swaddesh ym Mynydd Cynffig eu dedfrydu yn Llys Ynadon Caerdydd ar 27 Tachwedd.

Cabinet yn cymeradwyo Polisi Diogelu diwygiedig y Cyngor

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo Polisi Diogelu Corfforaethol diwygiedig a fydd yn sicrhau bod yr awdurdod lleol yn cydymffurfio â Gweithdrefnau Diogelu Cymru.

Chwilio A i Y