Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Brechlynnau ar gyfer merched beichiog

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi galwadau gan y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn eu hymdrech i annog mwy o ferched beichiog i gael y brechlyn rhag coronafeirws.

Cabinet yn ystyried cynnig ariannol ar gyfer Cosy Corner

Bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael cyfarfod yr wythnos nesaf i ystyried cynnig ariannol allai helpu i drawsnewid y Cosy Corner ym Mhorthcawl a chreu cyfleusterau cymunedol newydd ar y safle poblogaidd ger y môr.

Chwilio A i Y