Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Meysydd parcio

Cynnig parcio am ddim tan ar ôl y Nadolig 

Y tair awr gyntaf am ddim yn y Rhiw ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Parcio am ddim rhwng 12pm a 3pm ar Stryd John, Porthcawl.

Rydym yn gweithredu llawer o feysydd parcio ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Yma cewch wybod eu lleoliad, faint y bydd yn costio i barcio ynddynt ac unrhyw wybodaeth arall a allai fod yn ddefnyddiol.

Os parciwch yn hirach na’r cyfnod rydych wedi talu amdano mewn maes parcio ym Mhen-y-bont ar Ogwr neu Borthcawl, codir tâl o £50 arnoch. Caiff hwn ei ostwng os talwch o fewn 14 diwrnod.

Parcio Bathodyn Glas

 Mae holl feysydd parcio Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig parcio am ddim ar gyfer cerbyd sy'n arddangos Bathodyn Glas dilys. Nid yw hyn wedi'i gyfyngu i le parcio Bathodyn Glas a gellir defnyddio unrhyw le parcio. 

Bydd prisiau a lwfansau mewn meysydd parcio preifat yn amrywio. Lle bo'n berthnasol, rhaid defnyddio mannau parcio Bathodyn Glas er mwyn manteisio ar ostyngiadau/lwfansau Bathodyn Glas.

Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r costau hyn yn berthnasol dydd Llun i ddydd Sadwrn yn gynhwysol ac o 8am hyd at 6pm. Does dim costau ar wyliau cyhoeddus.

Hyd at awr: £1.
Un i dair awr: £1.50.
Mwy na thair awr: £3.

Os byddwch yn aros yn rhy hir a bod y maes parcio wedi cael ei gloi, rhaid i chi dalu ffi ryddhau o £50 ar y pryd, cyn caiff eich car adael.
Capasiti: 95

Cyfeiriad: Stryd yr Angel, CF31 4AH

Mae camerâu TCC yn y maes parcio hwn.

Mae’r costau hyn yn berthnasol dydd Llun i ddydd Sadwrn yn gynhwysol ac o 8am hyd at 6pm. Does dim costau ar wyliau cyhoeddus.

Hyd at hanner awr: 50 o geiniogau.
Hanner awr i awr: £1.
Un i ddwy awr: £1.50.
Dwy i dair awr: £2.
Tair i bedair awr: £2.50.
Mwy na phedair awr: £6.
Capasiti: 115.

Cyfeiriad: Brackla Street, CF31 1BZ

Mae camerâu TCC yn y maes parcio hwn.

Tair awr gyntaf eich arhosiad am ddim.

Hyd at hanner awr: 50 ceiniog.
Hanner awr i awr: £1.
Awr i ddwy awr: £1.50.
Dwy i dair awr: £2.
Tair i bedair awr: £2.50.
Mwy na phedair awr: £6.

Os byddwch yn aros yn rhy hir a bod y maes parcio wedi cael ei gloi, rhaid i chi dalu ffi ryddhau o £50 ar y pryd, cyn caiff eich car adael.
Capasiti: 242.

Cyfeiriad: Water Street, CF31 1DP

Mae’r maes parcio yn cau ac yn cael ei gloi am 7pm, dydd Llun i ddydd Sadwrn. Mae’n ailagor am 7am.

Mae’r costau hyn yn berthnasol dydd Llun i ddydd Sadwrn yn gynhwysol ac o 8am hyd at 6pm. Does dim costau ar wyliau cyhoeddus.

Hyd at awr: £1.    
Un i dair awr: £1.50.
Mwy na thair awr: £3.
Capasiti: 56.

Cyfeiriad: Llynfi Lane (oddi ar Tremains Road), CF31 1DP

Mae camerâu TCC yn y maes parcio hwn.

Mae’r costau hyn yn berthnasol dydd Llun i ddydd Sadwrn yn gynhwysol ac o 8am hyd at 6pm. Does dim costau ar wyliau cyhoeddus.

Hyd at awr: £1.
Un i dair awr: £1.50.
Mwy na thair awr: £3.00.
Mae tocynnau tymor ar gael.
Capasiti: 40.

Cyfeiriad: Stryd yr Angel, CF31 4AH.

Mae camerâu TCC yn y maes parcio hwn.

Mae’r costau hyn yn berthnasol dydd Llun i ddydd Sadwrn yn gynhwysol ac o 8am hyd at 6pm. Does dim costau ar wyliau cyhoeddus.

Hyd at awr: £1.
Un i dair awr: £1.50.
Mwy na thair awr: £3.
Mae tocynnau tymor ar gael.
Capasiti: 105

Cyfeiriad: Tondu Road (Clwb Pêl-droed a Rygbi Pen-y-bont ar Ogwr), CF31 4JE.

Mae camerâu TCC yn y maes parcio hwn.

Costau: Am ddim.
Capasiti: 10.
Cyfeiriad: Five Bells Road, CF31 3HW.

Hyd at awr: £1.

Un i dair awr: £1.50.

Mwy na thair awr: £3.

Porthcawl

Cynnig parcio am ddim tan ar ôl y Nadolig. Parcio am ddim rhwng 12pm a 3pm.

Mae’r costau hyn yn berthnasol dydd Llun i ddydd Sul yn gynhwysol 1 Ebrll tan 31 Medi o 8am hyd at 6pm. Mae'r costau yn berthnasol ar wyliau cyhoeddus.

Hyd at hanner awr: 50 o geiniogau.
Hanner awr i awr: £1.
Un i ddwy awr: £1.50. 
Dwy i dair awr: £2. 
Tair i bedair awr: £2.50.
Mwy na phedair awr: £6.
Capasiti: 95

Cyfeiriad: Mary Street, CF36 3YA

Mae’r costau hyn yn berthnasol dydd Llun i ddydd Sadwrn yn gynhwysol ac o 1 Hydref tan 31 Mawrth rhwng 8am a 6pm.
Hyd at awr: £1.
Un i dair awr: £1.50.
Mwy na thair awr: £3.

Mae tocynnau tymor ar gael o 1 Ebrill tan 30 Medi ym maes parcio aros hir Hillsboro Place North
Dyddiau dilys Bob pedair wythnos Bob tri mis
Dydd Llun i ddydd Gwener £48.00 £126.00
Dydd Llun i ddydd Sadwrn £57.60 £151.20
Dydd Llun i ddydd Sul £57.60 £151.20

 

Tocyn tymor o 1 Hydref tan 31 Mawrth ym maes parcio aros hir Hillsboro Place North
Dyddiau dilys Bob pedair wythnos Bob tri mis
Dydd Llun i ddydd Gwener £48.00 £126.00
Dydd Llun i ddydd Sadwrn £57.60 £151.20

Capasiti:263.

Cyfeiriad: The Portway, CF36 3XB.

Mae camerâu TCC yn y maes parcio hwn.

Mae’r costau hyn yn berthnasol bob dydd o 1 Ebrill tan 30 Medi, a dydd Llun i ddydd Sadwrn 1 Hydref tan 31 Mawrth
Hyd at awr: 70 ceiniog.
Un i dair awr: £1.50.
Mwy na thair awr: £3.

Mae tocynnau tymor ar gael o 1 Ebrill tan 30 Medi ym maes parcio Hillsboro South
Dyddiau dilys Bob pedair wythnos Bob tri mis
Dydd Llun i ddydd Gwener £48.00 £126.00
Dydd Llun i ddydd Sadwrn £57.60 £151.20
Dydd Llun i ddydd Sul £57.60 £151.20

 

Tocyn tymor o 1 Hydref tan 31 Mawrth ym maes parcio Hillsboro South
Dyddiau dilys Bob pedair wythnos Bob tri mis
Dydd Llun i ddydd Gwener £48.00 £126.00
Dydd Llun i ddydd Sadwrn £57.60 £151.20

Capasiti: 77

Cyfeiriad: Dock Street, CF36 3BL.

Mae camerâu TCC yn y maes parcio hwn.

1 Ebrill tan 30 Medi
Hyd at awr: £1.

Un i ddwy awr: £2

Dwy i dair awr: £3.

Trwy'r dydd: £4

Os byddwch yn aros yn rhy hir a bod y maes parcio wedi cael ei gloi, rhaid i chi dalu ffi ryddhau o £50 ar y pryd, cyn caiff eich car adael.

Tocyn tymor:
1 Ebrill tan 30 Medi: £90
1 Hydref tan 31 Mawrth: £40
1 Hydref tan 30 Medi: £110

Capasiti:
Blaen: 90.
Canol (ar agor yn ystod amseroedd prysur yn unig): 570
Cefn (parcio ychwanegol yn yr haf): 1140

Cyfeiriad: Lock’s Common Road, CF36 3UP

Rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth, mae maes parcio Rest Bay yn agor am 8am ac yn cael ei gloi am 6pm.

Rhwng 1 Ebrill a 30 Medi, mae maes parcio Rest Bay yn agor am 8am ac yn cael ei gloi am 9pm.

Mae camerâu TCC yn y maes parcio hwn.

Abercynffig

Costau: Am ddim

Capasiti: 35.

Cyfeiriad: Heol-y-Llyfrau, CF32 9BA.

Mae camerâu TCC yn y maes parcio hwn.

Costau: Am ddim

Capasiti: 35.

Cyfeiriad: Hope Avenue, CF32 9PR.

Blaengarw

Costau: Am ddim

Capasiti: 30.

Cyfeiriad: King Edward Street, CF32 8NG.

Costau: Am ddim

Capasiti: 25.

Cyfeiriad: Victoria Street, CF32 8NW.

Heol-y-Cyw

Costau: Am ddim

Capasiti: 40.

Cyfeiriad: Oddi ar y Stryd Fawr, CF35 6HY.

Mynyddcynffig

Costau: Am ddim

Capasiti: 55.

Cyfeiriad: Tir i ochr y feddygfa, Pisgah St, CF33 6BY.

Maesteg

Costau: Am ddim

Capasiti: 340.

Cyfeiriad: Llynfi Road, CF34 9DS.

Mae camerâu TCC yn y maes parcio hwn.

Costau: Am ddim

Capasiti: 75.

Cyfeiriad: Heol Ty Gwyn, CF34 9PW.

Nantymoel

Costau: Am ddim

Capasiti: 20.

Cyfeiriad: Commercial St, CF32 7RA.

Costau: Am ddim

Capasiti: 20.

Cyfeiriad: Dinam Street, CF32 7PU.

Aber Ogwr

Costau: Am ddim

Capasiti: 50.

Cyfeiriad: Oddi ar Commercial Street, CF32 7BL

Pencoed

Costau: Am ddim

Capasiti: 45.

Cyfeiriad: Penprysg Road, CF35 6SS.

Costau: Am ddim

Capasiti: 8.

Cyfeiriad: Alyson Way, CF35 6TP.

Costau: Am ddim

Capasiti: 56.

Cyfeiriad: Min-y-Nant, CF35 6YT.

Mae’r maes parcio hwn yn cau am 6pm ac yn ailagor am 7am.

Pontycymer

Costau: Am ddim

Capasiti: 30.

Cyfeiriad: Oxford Street, CF32 8DF.

Sarn

Costau: Am ddim

Capasiti: 25.

Cyfeiriad: Heol Persondy (The Croft), CF32 9RL.

Mae camerâu TCC yn y maes parcio hwn.

Tocynnau tymor

Mae tocyn tymor i barcio ar gael ar gyfer pob maes parcio arhosiad hir. Gallwch wneud cais am docyn tymor mewn maes parcio ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn y Ganolfan Ddinesig ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Am docyn tymor ar gyfer maes parcio ym Mhorthcawl, gwnewch gais yn Llyfrgell Porthcawl. Er ein bod yn goruchwylio maes parcio traeth Ogwr, nid ni sy’n berchen arno a dylech ofyn i Gyngor Bro Morgannwg am docynnau tymor yno.

Costau tocynnau tymor aros hir
Dyddiau dilys Bob pedair wythnos Bob tri mis
Dydd Llun i ddydd Gwener £48.00 £126.00
Dydd Llun i ddydd Sadwrn £57.60 £151.20

Chwilio A i Y