Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Meysydd parcio

Nodwch nad yw’r lifft ym Maes Parcio Aml-Lawr y Rhiw ar gael i’w ddefnyddio ar hyn o bryd.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a gwerthfawrogwn eich amynedd wrth i ni weithio i ddatrys y mater hwn.

Rydym yn gweithredu llawer o feysydd parcio ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Yma cewch wybod eu lleoliad, faint y bydd yn costio i barcio ynddynt ac unrhyw wybodaeth arall a allai fod yn ddefnyddiol.

Parcio Bathodyn Glas

 Mae holl feysydd parcio Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig parcio am ddim ar gyfer cerbyd sy'n arddangos Bathodyn Glas dilys. Nid yw hyn wedi'i gyfyngu i le parcio Bathodyn Glas a gellir defnyddio unrhyw le parcio. 

Bydd prisiau a lwfansau mewn meysydd parcio preifat yn amrywio. Lle bo'n berthnasol, rhaid defnyddio mannau parcio Bathodyn Glas er mwyn manteisio ar ostyngiadau/lwfansau Bathodyn Glas.

Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r costau hyn yn berthnasol dydd Llun i ddydd Sadwrn yn gynhwysol ac o 8am hyd at 6pm. Does dim costau ddydd Nadolig.

Hyd at awr: £1.
Un i dair awr: £1.50.
Mwy na thair awr: £3.

Os byddwch yn aros yn rhy hir a bod y maes parcio wedi cael ei gloi, rhaid i chi dalu ffi ryddhau o £50 ar y pryd, cyn caiff eich car adael.
Capasiti: 95

Cyfeiriad: Stryd yr Angel, CF31 4AH

Mae camerâu TCC yn y maes parcio hwn.

Mae’r costau hyn yn berthnasol dydd Llun i ddydd Sadwrn yn gynhwysol ac o 8am hyd at 6pm. Does dim costau ddydd Nadolig.

Hyd at hanner awr: 50 o geiniogau.
Hanner awr i awr: £1.
Un i ddwy awr: £1.50.
Dwy i dair awr: £2.
Tair i bedair awr: £2.50.
Mwy na phedair awr: £6.
Capasiti: 115.

Cyfeiriad: Brackla Street, CF31 1BZ

Mae camerâu TCC yn y maes parcio hwn.

Mae tair awr gyntaf eich arhosiad am ddim

Hyd at hanner awr: 50 ceiniog.
Hanner awr i awr: £1.
Awr i ddwy awr: £1.50.
Dwy i dair awr: £2.
Tair i bedair awr: £2.50.
Mwy na phedair awr: £6.

Os byddwch yn aros yn rhy hir a bod y maes parcio wedi cael ei gloi, rhaid i chi dalu ffi ryddhau o £50 ar y pryd, cyn caiff eich car adael.
Capasiti: 242.

Cyfeiriad: Water Street, CF31 1DP

Mae’r maes parcio yn cau ac yn cael ei gloi am 7pm, dydd Llun i ddydd Sadwrn. Mae’n ailagor am 7am.

Mae’r costau hyn yn berthnasol dydd Llun i ddydd Sadwrn yn gynhwysol ac o 8am hyd at 6pm. Does dim costau ddydd Nadolig.

Hyd at awr: £1.    
Un i dair awr: £1.50.
Mwy na thair awr: £3.
Capasiti: 56.

Cyfeiriad: Llynfi Lane (oddi ar Tremains Road), CF31 1DP

Mae camerâu TCC yn y maes parcio hwn.

Mae’r costau hyn yn berthnasol dydd Llun i ddydd Sadwrn yn gynhwysol ac o 8am hyd at 6pm. Does dim costau ddydd Nadolig.

Hyd at awr: £1.
Un i dair awr: £1.50.
Mwy na thair awr: £3.00.
Mae tocynnau tymor ar gael.
Capasiti: 40.

Cyfeiriad: Stryd yr Angel, CF31 4AH.

Mae camerâu TCC yn y maes parcio hwn.

Mae’r costau hyn yn berthnasol dydd Llun i ddydd Sadwrn yn gynhwysol ac o 8am hyd at 6pm. Does dim costau ddydd Nadolig.

Hyd at awr: £1.
Un i dair awr: £1.50.
Mwy na thair awr: £3.
Mae tocynnau tymor ar gael.
Capasiti: 105

Cyfeiriad: Tondu Road (Clwb Pêl-droed a Rygbi Pen-y-bont ar Ogwr), CF31 4JE.

Mae camerâu TCC yn y maes parcio hwn.

Costau: Am ddim.
Capasiti: 10.
Cyfeiriad: Five Bells Road, CF31 3HW.

Hyd at awr: £1.

Un i dair awr: £1.50.

Mwy na thair awr: £3.

Porthcawl

Parcio am ddim rhwng 12pm a 3pm 

Mae’r costau hyn yn berthnasol dydd Llun i ddydd Sul yn gynhwysol 1 Ebrll tan 31 Medi o 8am hyd at 6pm. Mae'r costau yn berthnasol ar wyliau cyhoeddus.

Hyd at hanner awr: 50 o geiniogau.
Hanner awr i awr: £1.
Un i ddwy awr: £1.50. 
Dwy i dair awr: £2. 
Tair i bedair awr: £2.50.
Mwy na phedair awr: £6.
Capasiti: 95

Cyfeiriad: Mary Street, CF36 3YA

Mae’r costau hyn yn berthnasol dydd Llun i ddydd Sadwrn yn gynhwysol ac o 1 Hydref tan 31 Mawrth rhwng 8am a 6pm.


Hyd at awr: £1.
Un i dair awr: £1.50.
Mwy na thair awr: £3.

Mae tocynnau tymor ar gael o 1 Ebrill tan 30 Medi ym maes parcio aros hir Hillsboro gogledd
Dyddiau dilys Bob pedair wythnos Bob tri mis
Dydd Llun i ddydd Gwener £48.00 £126.00
Dydd Llun i ddydd Sadwrn £57.60 £151.20
Dydd Llun i ddydd Sul £57.60 £151.20

 

Tocyn tymor o 1 Hydref tan 31 Mawrth ym maes parcio aros hir Hillsboro gogledd
Dyddiau dilys Bob pedair wythnos Bob tri mis
Dydd Llun i ddydd Gwener £48.00 £126.00
Dydd Llun i ddydd Sadwrn £57.60 £151.20

Capasiti:263.

Cyfeiriad: The Portway, CF36 3XB.

Mae camerâu TCC yn y maes parcio hwn.

 

Mae’r costau hyn yn berthnasol bob dydd o 1 Ebrill tan 30 Medi, a dydd Llun i ddydd Sadwrn 1 Hydref tan 31 Mawrth
Hyd at awr: 70 ceiniog.
Un i dair awr: £1.50.
Mwy na thair awr: £3.

Mae tocynnau tymor ar gael o 1 Ebrill tan 30 Medi ym maes parcio Hillsboro de 
Dyddiau dilys Bob pedair wythnos Bob tri mis
Dydd Llun i ddydd Gwener £48.00 £126.00
Dydd Llun i ddydd Sadwrn £57.60 £151.20
Dydd Llun i ddydd Sul £57.60 £151.20

 

Tocyn tymor o 1 Hydref tan 31 Mawrth ym maes parcio Hillsboro de 
Dyddiau dilys Bob pedair wythnos Bob tri mis
Dydd Llun i ddydd Gwener £48.00 £126.00
Dydd Llun i ddydd Sadwrn £57.60 £151.20

Capasiti: 77

Cyfeiriad: Dock Street, CF36 3BL.

Mae camerâu TCC yn y maes parcio hwn.

1 Ebrill tan 30 Medi
Hyd at awr: £1.

Un i ddwy awr: £2

Dwy i dair awr: £3.

Trwy'r dydd: £4

Os byddwch yn aros yn rhy hir a bod y maes parcio wedi cael ei gloi, rhaid i chi dalu ffi ryddhau o £50 ar y pryd, cyn caiff eich car adael.

Tocyn tymor:
1 Ebrill tan 30 Medi: £90
1 Hydref tan 31 Mawrth: £40
Trwydded flynyddol: £110

Capasiti:
Blaen: 90.
Canol (ar agor yn ystod amseroedd prysur yn unig): 570
Cefn (parcio ychwanegol yn yr haf): 1140

Cyfeiriad: Lock’s Common Road, CF36 3UP

Rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth, mae maes parcio Rest Bay yn agor am 8am ac yn cael ei gloi am 6pm.

Rhwng 1 Ebrill a 30 Medi, mae maes parcio Rest Bay yn agor am 8am ac yn cael ei gloi am 9pm.

Mae camerâu TCC yn y maes parcio hwn.

Mae’r ffioedd hyn yn berthnasol rhwng 8am a 9pm o ddydd Llun i ddydd Sul (yn gynwysedig)

Un i ddwy awr: £2

Drwy'r dydd: £5

(Deiliaid bathodyn anabl am ddim)

Cyfeiriad: Maes Parcio Salt Lake Traeth Coney, Promenâd y Dwyrain, Porthcawl, Cymru CF36 5TS

 

Mae’r costau hyn yn berthnasol bob dydd o 1 Ebrill tan 30 Medi, a dydd Llun i ddydd Sadwrn 1 Hydref tan 31 Mawrth
Hyd at awr: 70 ceiniog.
Un i dair awr: £1.50.
Mwy na thair awr: £3.

Mae tocynnau tymor ar gael o 1 Ebrill tan 30 Medi ym maes parcio Hillsboro South
Dyddiau dilys Bob pedair wythnos Bob tri mis
Dydd Llun i ddydd Gwener £48.00 £126.00
Dydd Llun i ddydd Sadwrn £57.60 £151.20
Dydd Llun i ddydd Sul £57.60 £151.20

 

Tocyn tymor o 1 Hydref tan 31 Mawrth ym maes parcio Hillsboro South
Dyddiau dilys Bob pedair wythnos Bob tri mis
Dydd Llun i ddydd Gwener £48.00 £126.00
Dydd Llun i ddydd Sadwrn £57.60 £151.20

Capasiti: 77

Cyfeiriad: Dock Street, CF36 3BL.

Mae camerâu TCC yn y maes parcio hwn.

  

Abercynffig

Costau: Am ddim

Capasiti: 35.

Cyfeiriad: Heol-y-Llyfrau, CF32 9BA.

Mae camerâu TCC yn y maes parcio hwn.

Costau: Am ddim

Capasiti: 35.

Cyfeiriad: Hope Avenue, CF32 9PR.

Blaengarw

Costau: Am ddim

Capasiti: 30.

Cyfeiriad: King Edward Street, CF32 8NG.

Costau: Am ddim

Capasiti: 25.

Cyfeiriad: Victoria Street, CF32 8NW.

Heol-y-Cyw

Costau: Am ddim

Capasiti: 40.

Cyfeiriad: Oddi ar y Stryd Fawr, CF35 6HY.

Mynyddcynffig

Costau: Am ddim

Capasiti: 55.

Cyfeiriad: Tir i ochr y feddygfa, Pisgah St, CF33 6BY.

Maesteg

Costau: Am ddim

Capasiti: 340.

Cyfeiriad: Llynfi Road, CF34 9DS.

Mae camerâu TCC yn y maes parcio hwn.

Costau: Am ddim

Capasiti: 75.

Cyfeiriad: Heol Ty Gwyn, CF34 9PW.

Nantymoel

Costau: Am ddim

Capasiti: 20.

Cyfeiriad: Commercial St, CF32 7RA.

Costau: Am ddim

Capasiti: 20.

Cyfeiriad: Dinam Street, CF32 7PU.

Aber Ogwr

Costau: Am ddim

Capasiti: 50.

Cyfeiriad: Oddi ar Commercial Street, CF32 7BL

Pencoed

Costau: Am ddim

Capasiti: 45.

Cyfeiriad: Penprysg Road, CF35 6SS.

Costau: Am ddim

Capasiti: 8.

Cyfeiriad: Alyson Way, CF35 6TP.

Costau: Am ddim

Capasiti: 56.

Cyfeiriad: Min-y-Nant, CF35 6YT.

Mae’r maes parcio hwn yn cau am 6pm ac yn ailagor am 7am.

Pontycymer

Costau: Am ddim

Capasiti: 30.

Cyfeiriad: Oxford Street, CF32 8DF.

Sarn

Costau: Am ddim

Capasiti: 25.

Cyfeiriad: Heol Persondy (The Croft), CF32 9RL.

Mae camerâu TCC yn y maes parcio hwn.

Tocynnau tymor

Mae tocyn tymor i barcio ar gael ar gyfer pob maes parcio arhosiad hir.

Mae tocynnau parcio tymhorol ar gael ar gyfer pob maes parcio arhosiad hir. I brynu trwydded, ffoniwch 01656 643643. (Dewiswch opsiwn 5 ac yna opsiwn 4 ar gyfer Trwyddedau Parcio Tymhorol).

Noder: Bydd angen i chi ymweld â gwefan Cyngor Bro Morgannwg i wneud cais am docyn tymhorol ar gyfer maes parcio Traeth Ogwr.

Costau tocynnau tymor aros hir
Dyddiau dilys Bob pedair wythnos Bob tri mis
Dydd Llun i ddydd Gwener £48.00 £126.00
Dydd Llun i ddydd Sadwrn £57.60 £151.20

Chwilio A i Y