Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Meysydd chwarae

Ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mae gennym amrywiaeth o feysydd chwarae. Mae’r rhain yn feysydd chwarae bach gydag offer fel swingiau, sleidiau a si-so i blant.

 • Gogledd Betws, Betws
 • Braich y Cymmer, Pont Y Rhyl
 • Ffordd Pen-y-bont ar Ogwr, Pontycymer
 • Heol Gelli Lodrau, Llangeinor
 • Heol y Felin, Betws
 • King Edward Street, Blaengarw
 • Caeau Chwarae Llangeinor, Ffordd Betws
 • Pwll Carn Terrace, Blaengarw
 • Stryd Victoria, Pontycymer
 • Gwaun-bant, Pontycymer
 • Parc Lles Caerau
 • Parc Garth, Mill View, Maesteg
 • Heol Neuadd Domos, Cwmfelin, Maesteg
 • Heol yr Ysgol, Llangynwyd
 • Stryd Homfray, Nantyffyllon
 • Heol Lewis, Maesteg
 • Pentref Llangynwyd, Maesteg
 • Ystâd Parc Maesteg, Fairfield Avenue, Maesteg
 • Parc Lles Maesteg
 • Stryd Metcalfe, Caerau
 • Ystâd Turbeville, Heol Elfed, Maesteg
 • Tŷ Derwen, Rhes Glanafon, Maesteg
 • Woodlands Terrace, Maesteg
 • Heol Abercerdin
 • Stryd Adare, Cwm Ogwr
 • Pentref Melin Ifan Ddu
 • Parc Caedu, Cwm Ogwr
 • Cwm Felin, Melin Ifan Ddu
 • Glynllan, Melin Ifan Ddu
 • Stryd John, Pricetown, Nant-y-moel
 • Stryd Llewelyn, Nant-y-moel
 • Mountain View, Lewistown
 • Stryd yr Afon, Cwm Ogwr
 • Waunllwyd, Price Town, Nant-y-moel
 • Beechwood, Heol Ewenny, Pencoed
 • Cae Talcan Pencoed
 • Maes Hamdden Pencoed, Felindre Road, Pencoed
 • South View, Pencoed
 • Wimbourne Road, Pencoed
 • Nant y Brochod, Bracla
 • Ysgol Gynradd Bracla
 • Cavendish Court, Pen y Fai (Plant Iau)
 • Cavendish Court, Pen y Fai (Babanod)
 • Cefn Coed, Illtyd Sant, Cefn Glas
 • Heol y Fynwent, Pen-y-bont ar Ogwr
 • Clos Tan y Fro, Bracla
 • Heol Fairfield, Pen-y-bont ar Ogwr
 • Foxfields, Ffordd Bracla, Bracla
 • Gerddi, Heol Quarella, Pen-y-bont ar Ogwr
 • Glen View, Llidiard
 • Heol Castell, Coety
 • Highland Place (Parc Karolina), Pen-y-bont ar Ogwr
 • Stryd Fawr, Heol y Cyw
 • Cilgant y Jiwbilî, Pen-y-bont ar Ogwr
 • Llwyn Castan, Chestnut Bush, Broadlands
 • Lôn y Coed, Llangewydd Court, Pen-y-bont ar Ogwr
 • Maes Tan yr Allt, Bracla
 • Maes yr Eirlys, Broadlands
 • Cae Felin (Trews), Pen-y-bont ar Ogwr
 • Caeau Newbridge (Gogledd), Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr
 • Pen y Banc, Bracla
 • Y Comin, Heol Ty’n y Garn, Pen-y-Fai
 • The Dell, Well Street, Trelales
 • Y Precinct, Melin Wyllt
 • Parc Antur Melin Wyllt
 • Rhodfa Wordsworth (Gogledd), Cefn Glas

 

 • Anglesey Way, Notais
 • Parc Cavendish, Notais
 • Heol y Goedwig, Newton
 • Lôn Locks, Porthcawl
 • Lawnt Newton, Heol y Traeth, Porthcawl
 • Forage Notais, Locks Court, Porthcawl
 • Canolfan Gymunedol Goetre-hen, Rhes y Deri
 • Ffordd Haearn, Ton-du
 • Glan Y Nant, Ton-du
 • Cae Hays, Abergarw Road, Brynmenyn
 • Heol Laethog, Bryncethin
 • Stryd Newydd, Abercynffig
 • Stryd Newydd, Pant-y-Gog
 • Teras Parc, Ton-du
 • Y Dunraven, Blackmill Road, Bryncethin
 • Y Lawnt, Sarn
 • Swyddfa'r Post Ton-du, Maesteg Road
 • Pwll Ynysawdre, Heol Adare, Ynysawdre
 • Meysydd Chwarae Cae Gof, Cefn Cribwr
 • Channel Heights, Mynydd Cynffig
 • Clôs Cornelius, De Corneli
 • Croft Goch, Stryd Pisga, Mynydd Cynffig
 • Ffordd yr Eglwys, Gogledd Corneli
 • Heol Las, Gogledd Corneli
 • Heol Llan, Gogledd Corneli
 • Heol y Court, Gogledd Corneli
 • Comin Mynydd Bach, Cefn Cribwr
 • Penrhyn, Mynydd Cynffig
 • Stryd Pwyllgarth, Mynydd Cynffig
 • Ton View, Mynydd Cynffig
 • Heol Waunbant, Mynydd Cynffig
 • Y Waun, School Road, Mynydd Cynffig
Heol y Goewig, Porthcawl

Chwilio A i Y