Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ymddiriedolaeth ddiwylliannol Awen

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn 2015 fel sefydliad elusennol.

Mae’r ymddiriedolaeth yn cynnig cyfleoedd i bobl a chymunedau brofi a mwynhau diwylliant, yn ogystal â chael eu hysbrydoli ganddo.

Ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae’r ymddiriedolaeth yn gweithredu amrywiaeth o gyfleusterau a gweithgareddau diwylliannol, yn cynnwys theatrau, llyfrgelloedd, canolfannau cymunedol, plasty a pharc a dau brosiect seiliedig ar waith i oedolion ag anableddau dysgu.

 

Chwilio A i Y