Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cysylltwch â ni

Cyswllt

Gwasanaethau Cwsmeriaid

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643643 (8:30am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau. 8:30am – 4:30pm dydd Gwener)
Cyfnewid testun: Rhowch 18002 cyn unrhyw un o’n rhifau ffôn.
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.
Oriau agor:
Ar gau dros dro

Oriau Gwasanaeth Cwsmeriaid y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd:

Dydd Mercher 23 tan ddydd Iau 24 Rhagfyr - 8.30am - 4pm

Dydd Gwener 25 a dydd Llun 28 Rhagfyr - Wedi cau (Gŵyl y banc)

Dydd Mawrth 29 tan ddydd Iau 31 Rhagfyr - 8.30am - 4pm

Dydd Gwener 1 Ionawr - Wedi cau (Gŵyl y banc)

SMS: 07581 157014 (i gwsmeriaid byddar a thrwm eu clyw).

Os ydych chi'n hunanynysu ac angen cefnogaeth, fel:

 • siopa
 • casgliadau presgripsiwn
 • unigrwydd
 • gwasanaeth cymdeithasol brys

Ffoniwch 01656 643643, gan ddewis opsiwn 0

8:30am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau

8:30am – 4:30pm dydd Gwener

10am i 4pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul

Croesewir galwadau yn Gymraeg.

Gallwch hefyd ddilyn y ddolen hon i weld Fideo Byw Iaith Arwyddion Prydain. 


Cysylltwch â ni ynghylch gwastraff ac ailgylchu

Ffôn: 01656 643643. Dewis eich hoff iaith a phwyswch opsiwn 1.

Ewch i recycleforbridgend.wales i gael rhagor o wybodaeth.

Tu allan i oriau

Os ydych chi eisiau cysylltu â ni tu allan i’n horiau agor, byddwch yn cael eich rhoi drwodd i’r Uned Cefnogi Cwsmeriaid a Chymunedau (CCSU). Defnyddiwch ein manylion cysylltu arferol uchod a dewis yr opsiwn ar gyfer cael eich rhoi drwodd.

Er nad ydynt yn gallu cymryd taliadau, gallant helpu gyda rhai materion, gan gynnwys:

 • rheoli pla
 • problemau ar briffyrdd
 • monitro staff sy’n gweithio ar eu pen eu hunain
 • monitro maes parcio aml-lawr Rhiw
 • cynllunio ar gyfer argyfwng
 • argyfyngau tu allan i oriau
 • gwarchod y cyhoedd

Ymholiadau Cyfryngau

Chwilio A i Y