Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cysylltwch â ni

Cyswllt

Gwasanaethau Cwsmeriaid

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid testun: Rhowch 18002 cyn unrhyw un o’n rhifau ffôn.
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.
Oriau agor:
Ar gau dros dro

SMS: 07581 157014 (i gwsmeriaid byddar a thrwm eu clyw).

Croesewir galwadau yn Gymraeg.

Gallwch hefyd ddilyn y ddolen hon i weld Fideo Byw Iaith Arwyddion Prydain. 


Cysylltwch â ni ynghylch gwastraff ac ailgylchu

Ffôn: 01656 643643. Dewis eich hoff iaith a phwyswch opsiwn 1.

Ewch i recycleforbridgend.wales i gael rhagor o wybodaeth.

Tu allan i oriau

Os ydych chi eisiau cysylltu â ni tu allan i’n horiau agor, byddwch yn cael eich rhoi drwodd i’r Uned Cefnogi Cwsmeriaid a Chymunedau (CCSU). Defnyddiwch ein manylion cysylltu arferol uchod a dewis yr opsiwn ar gyfer cael eich rhoi drwodd.

Er nad ydynt yn gallu cymryd taliadau, gallant helpu gyda rhai materion, gan gynnwys:

  • rheoli pla
  • problemau ar briffyrdd
  • ymateb i negeseuon e-bost gaiff eu hanfon i talktous@bridgend.gov.uk
  • monitro staff sy’n gweithio ar eu pen eu hunain
  • monitro maes parcio aml-lawr Rhiw
  • cynllunio ar gyfer argyfwng
  • argyfyngau tu allan i oriau
  • gwarchod y cyhoedd

Chwilio A i Y