Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cysylltwch â ni

Gallwch ddefnyddio sawl gwasanaeth ar-lein, gan gynnwys gwasanaethau ailgylchu a gwastraff, priffyrdd, trafnidiaeth, rheoli adeiladu, iechyd yr amgylchedd a safonau masnach.

Oriau agor: Dydd Llun i ddydd Iau: 8:30am i 5pm  / Dydd Gwener: 8:30am – 4:30pm

Gallwch gysylltu’n uniongyrchol â ni am nifer o faterion, gan gynnwys budd-daliadau, bathodynnau glas, y dreth gyngor, priffyrdd, tai, pridiannau tir, trwyddedu, cymorth Fy Nghyfrif, cynllunio a rheoli adeiladu, gwastraff ac ailgylchu, rheoli plâu a chofrestrwyr

Ffôn

01656 643643

Wrth ffonio'r ganolfan gyswllt, cofiwch ddewis yr iaith yr hoffech ei defnyddio a gwrando'n astud am yr adran berthnasol. 

Cyfeiriad

Swyddfeydd Dinesig,
Stryd yr Angel,
Pen-y-bont ar Ogwr,
CF31 4WB.

SMS 

07581 157014

Rydym hefyd yn cynnig Gwasanaeth Neges Fer ar gyfer cwsmeriaid B/byddar a trwm eu clyw.

Rhowch 18002 cyn unrhyw un o'n rhifau ffôn ar gyfer y gwasanaeth cyfnewid testun.

Tu allan i oriau - 01656 643643

Os ydych chi eisiau cysylltu â ni tu allan i’n horiau agor, byddwch yn cael eich rhoi drwodd i’r Uned Cefnogi Cwsmeriaid a Chymunedau (CCSU). Defnyddiwch ein manylion cysylltu arferol uchod a dewis yr opsiwn ar gyfer cael eich rhoi drwodd.

Er nad ydynt yn gallu cymryd taliadau, gallant helpu gyda rhai materion, gan gynnwys:

  • rheoli pla
  • problemau ar briffyrdd
  • monitro staff sy’n gweithio ar eu pen eu hunain
  • monitro maes parcio aml-lawr Rhiw
  • cynllunio ar gyfer argyfwng
  • argyfyngau tu allan i oriau
  • gwarchod y cyhoedd

Cofrestru ar gyfer gwasanaethau Fy Nghyfrif

Gwasanaeth wedi’i bersonol i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw Fy Nghyfrif. Mae cofrestru'n gyflym ac yn hawdd a’r cyfan sydd ei angen arnoch i ddechrau yw cyfeiriad e-bost.

Mae defnyddio Fy Nghyfrif i gyflwyno eich ffurflenni yn golygu eu bod yn ein cyrraedd yn syth, gan arbed amser ac arian i chi.

Adborth

Hoffem glywed gennych os ydych wedi cysylltu â'r cyngor gan ddefnyddio unrhyw rai o'r gwasanaethau uchod. 

Chwilio A i Y