Accessibility links

1
Dewis iaith

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont at Ogwr

Newyddion diweddaraf

Gwaith yn dechrau ar fesurau diogelwch newydd ar yr A48

09/08/2018

Yr wythnos hon, bydd gwaith yn dechrau ar amrywiaeth o welliannau diogelwch newydd ar hyd ffordd yr A48. Bydd y prosiect, sy'n werth £290,000, ac sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, yn targedu darn 5 km o'r A48 rhwng Trelales a Thredŵr.

Chwilio A i Y