Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

CBS Pen-y-bont

Newyddion diweddaraf

Cabinet i drafod £8.8m ychwanegol ar gyfer addysg, glanhau strydoedd, atgyweirio ffyrdd a mwy

13/01/2020

Bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystyried cynigion cyllideb ar gyfer 2020-21 a allai arwain at fuddsoddiad ychwanegol gwerth £8.8m mewn ysgolion, cynnal priffyrdd, glanhau strydoedd, gwasanaethau i blant ag anghenion dysgu ychwanegol a mwy.

Chwilio A i Y