Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dim ysgol dros wyliau'r haf!

Mae gwledd ar y gweill ar gyfer plant ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn, ar ffurf rhaglen lawn dop o weithgareddau a digwyddiadau.

Lansio Her Ddarllen yr Haf

Mae haf prysur o hwyl a gweithgareddau yn wynebu plant ledled Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd digwyddiad AM DDIM o'r enw ‘hwyl yn y parc’ yn cael ei gynnal yng Nghaeau Newbridge, Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Sadwrn 13 Gorffennaf rhwng 1pm a 3pm.

Amlosgfa’n cyfrannu £8k at elusen calon

Mae swm o wyth mil o bunnoedd sydd wedi’i godi drwy ailgylchu metelau a gasglwyd o amlosgiadau yn Amlosgfa Llangrallo wedi cael ei gyfrannu at elusen Calonnau Cymru er mwyn helpu i wella iechyd y galon ac achub bywydau yng Nghymru.

Dyddiad cau gwobrau busnes yn prysur agosáu

Mae gan fusnesau ar hyd a lled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr tan ddydd Gwener yma (5 Gorffennaf 2019) i gyflwyno eu ceisiadau ar gyfer Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2019.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y