Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Gofal Cymdeithasol  

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn llofnodi’r Siarter Rhianta Corfforaethol

Ar ôl cael cymeradwyaeth gan ei Bwyllgor Cabinet ar Rianta Corfforaethol, mae’r Cyngor wedi llofnodi Siarter Rhianta Corfforaethol Llywodraeth Cymru. Trwy wneud hyn, addewir rhoi cymorth parhaus i blant a phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal trwy’r fwrdeistref sirol, gan sicrhau y cânt yr un cyfle i gyflawni eu potensial â’u cyfoedion – ymrwymiad sy’n cyd-fynd â Strategaeth Rhianta Corfforaethol newydd yr awdurdod lleol, a lansiwyd ym mis Ebrill 2023.

Y Cabinet yn cymeradwyo’r Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol 2022-23, sy'n cynnwys ystadegau ynghylch nifer yr atgyfeiriadau diogelu oedolion a phlant a dderbyniwyd eleni o gymharu â blynyddoedd blaenorol, sut mae'r cyngor wedi cydweithio â'r bwrdd diogelu rhanbarthol, yn ogystal â'r modelau ymarfer newydd sydd wedi'u rhoi ar waith.

Cabinet yn cymeradwyo Polisi Diogelu diwygiedig y Cyngor

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo Polisi Diogelu Corfforaethol diwygiedig a fydd yn sicrhau bod yr awdurdod lleol yn cydymffurfio â Gweithdrefnau Diogelu Cymru.

Chwilio A i Y