Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Gofal Cymdeithasol  

Cabinet yn cymeradwyo Cynllun Gweithredu Cyfleoedd Chwarae'r cyngor

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo'r Cynllun Gweithredu Cyfleoedd Chwarae ar gyfer 2022-2024. Nod y cynllun yw cyflawni'r cyfleoedd chwarae gorau i blant a phobl ifanc mewn ystod eang o weithgareddau ar draws y fwrdeistref sirol.

Cabinet yn blaenoriaethu gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno i ymestyn cysylltiadau'r cyngor â Chynghorau Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf wrth gyflwyno'r gwasanaeth Eiriolaeth Broffesiynol Annibynnol ac Ymweliadau Annibynnol rhanbarthol - gwasanaeth statudol ar gyfer plant a phobl ifanc cymwys.

Gemau OlympAge yn dychwelyd yn dilyn y pandemig

Dychwelodd y 'Gemau OlympAge' yn ddiweddar, gyda thimau o bobl hŷn yn cymryd rhan yn y digwyddiad llesiant a gynhaliwyd yng Nghanolfan Fywyd Halo Pen-y-bont ar Ogwr.

Chwilio A i Y