Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Gofal Cymdeithasol  

Cynnydd yn nifer y galarwyr a ganiateir mewn angladdau

O ddydd Mawrth, 1 Medi, bydd nifer y galarwyr a ganiateir i fynychu gwasanaethau angladd yn Amlosgfa Llangrallo a mynwentydd a ofalir amdanynt gan y cyngor yn y fwrdeistref sirol yn cynyddu o 20 i 30.

Ymweliadau dan do mewn cartrefi gofal yn ail gychwyn

Mae cartrefi gofal preswyl ledled bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn gwneud trefniadau i gefnogi ymweliadau dan do i deuluoedd, yn dilyn y canllaw diweddaraf gan Lywodraeth Cymru.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y