Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2024  

Pennod newydd a chyffrous yn hanes y Pafiliwn Mawr

Wrth i’r llenni ostwng ar ôl perfformiad olaf Theatr Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr o We Will Rock You ddydd Sul 4 Chwefror, bydd pennod newydd sbon yn dechrau yn hanes cyfoethog y Pafiliwn Mawr sy’n dathlu ei ben-blwydd yn 92 eleni.

Cytuno ar drefniadau i ddymchwel maes parcio canol y dref er mwyn gwneud lle i gampws coleg newydd

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi caniatáu i’r cyngor symud ymlaen gyda thrafodaethau gyda chadwyni archfarchnad Aldi ac ASDA, yn ogystal â Network Rail, ar gyfer y cynllun arfaethedig i ddymchwel maes parcio aml-lawr Brackla One yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr - a fyddai’n symud datblygiad campws newydd Coleg Pen-y-bont ar Ogwr gam ymlaen.

Y Cabinet yn cymeradwyo’r Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol 2022-23, sy'n cynnwys ystadegau ynghylch nifer yr atgyfeiriadau diogelu oedolion a phlant a dderbyniwyd eleni o gymharu â blynyddoedd blaenorol, sut mae'r cyngor wedi cydweithio â'r bwrdd diogelu rhanbarthol, yn ogystal â'r modelau ymarfer newydd sydd wedi'u rhoi ar waith.

Lansio ymgyrch newydd i hyrwyddo swyddi arlwyo mewn ysgolion

Mae’r cyngor wedi lansio ymgyrch recriwtio newydd i hyrwyddo nifer o swyddi sydd ar gael yn ei Wasanaeth Arlwyo. Wrth i’r cyngor barhau i gyflwyno’r fenter Prydau Ysgol am Ddim i Holl Blant Ysgolion Cynradd ar hyd a lled y fwrdeistref sirol, mae ychwaneg o rolau ar gael yn y gwasanaeth.

Chwilio A i Y