Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Hamdden a diwylliant  

10k Porthcawl yn dychwelyd

Bydd 10K Porthcawl Healthspan, digwyddiad rhedeg mawr a gafodd ei gynnal am y tro cyntaf yn 2019, yn dychwelyd yr haf hwn ar ôl absenoldeb o ddwy flynedd. Mae disgwyl i’r digwyddiad ddenu miloedd o redwyr o ledled y DU.

Partïon stryd y Jiwbilî ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hatgoffa i beidio gadael pethau’n rhy hwyr os ydynt eisiau ymgeisio am gau ffordd dros dro a chynnal parti stryd fel rhan o ddathliadau Jiwbilî Blatinwm y Frenhines sydd ar y ffordd.

Gardd gymunedol newydd Nant-y-moel wedi agor yn swyddogol

Mynychodd gynghorwyr a gwesteion arbennig agoriad swyddogol y Maer, y Cynghorydd John Spanswick, o ardd gymunedol newydd yn ddiweddar, wedi’i chreu ar gyn-safle Neuadd y Glowyr Canolfan y Berwyn yn Nant-y-moel.

Chwilio A i Y