Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Hamdden a diwylliant  

Derbyn cyllid i wella Parc Gwledig Bryngarw

Mae llwybr treftadaeth cerflunwaith a gwelliannau eraill ar y gweill i Barc Gwledig Bryngarw ar ôl i Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dderbyn rhagor o gyllid gan Lywodraeth Cymru yn ei gyfarfod dydd Mawrth 19 Ionawr

Clwb yn cynnig cymryd yr awenau o reoli cyfleusterau chwaraeon Cae Gof

Bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn trafod achos busnes a gyflwynwyd gan Glwb Athletau Cefn Cribwr (CCAC) i dderbyn y cyfrifoldeb dros gyfleusterau chwaraeon Caeau Chwarae Cae Gof, fel rhan o raglen trosglwyddo asedau cymunedol (CAT)

Clwb golff yn cipio gwobr amgylcheddol

Mae Clwb Golff Y Pîl a Chynffig yn dathlu ar ôl ennill teitl Prosiect Amgylcheddol Rhagorol y Flwyddyn 2021 yn y Gwobrau Amgylcheddol Golff

Rhybudd diogelwch i nofwyr y Nadolig

Rhybuddir nofwyr sy'n ystyried mynd i nofio ar hyd arfordir Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Rhagfyr i sicrhau eu bod yn gwneud hynny'n ddiogel

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y