Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Hamdden a diwylliant  

Gofal ger glan y môr

Gyda'r tywydd poeth ar ei anterth, mae hyd yn oed y dolffiniaid wedi bod yn ymweld â Phorthcawl ac yn mwynhau'r arfordir hyfryd yno.

Rhybuddio cwsmeriaid bar y gallent fod wedi dod i gysylltiad â Covid-19

Mae Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Cwm Taf Morgannwg yn cysylltu â phobl a ymwelodd â’r Eden Bar and Lounge ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd Sadwrn 10 Gorffennaf ar ôl i nifer o bobl a oedd ar y safle y diwrnod hwnnw gael profion coronafeirws positif.

Sut mae'r cyngor wedi cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyhoeddi ei adroddiad Safonau’r Gymraeg blynyddol sy’n manylu ar ymdrechion yr awdurdod i gydymffurfio â’r cyfrifoldebau statudol dros y flwyddyn ddiwethaf.

Gŵyl Caru Cerdded 2021 yn dechrau

Gwahoddir cerddwyr o bob oed a gallu i rannu straeon hanesyddol wrth archwilio eu hardal leol wrth i’r Ŵyl Flynyddol Caru Cerdded (Mehefin 19 – Gorffennaf 1 2021) gychwyn.

Clwb chwaraeon a chyngor tref yn ymgymryd â chaeau a phafiliwn

Mae Clwb Athletau Bechgyn a Merched Pencoed wedi ymgymryd â'r gwaith o reoli'r pafiliwn a chaeau chwarae ym Mharc Coetir, Pencoed o ddydd i ddydd, fel rhan o Raglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (BCBC).

Chwilio A i Y