Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Cyllideb y Cyngor  

Cytuno ar gyllideb y Cyngor ar gyfer 2021-22

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno ar gyfanswm cyllideb net o £298.95m ar gyfer y flwyddyn i ddod tra'n osgoi toriadau arfaethedig i nifer o wasanaethau poblogaidd a chadw ei gynnydd yn y dreth gyngor mor isel â phosibl.

Cabinet yn trafod Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

Cyn bo hir, bydd cynghorwyr trawsbleidiol yn craffu ymhellach ar Strategaeth Ariannol Tymor Canolig Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr cyn iddi gael ei chyflwyno i'r cyngor llawn fis nesaf.

Cabinet i glywed canlyniad ymgynghoriad Addas ar gyfer y Dyfodol

Mewn cyfarfod yr wythnos nesaf, bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn trafod canlyniad yr ymgynghoriad Addas ar gyfer y Dyfodol, a oedd yn gofyn i breswylwyr fynegi eu safbwyntiau ynghylch sut maent yn credu y dylai'r cyngor siapio ei wasanaethau

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y