Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Cyllideb y Cyngor  

Cabinet yn trafod Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

Cyn bo hir, bydd cynghorwyr trawsbleidiol yn craffu ymhellach ar Strategaeth Ariannol Tymor Canolig Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr cyn iddi gael ei chyflwyno i'r cyngor llawn fis nesaf.

Cabinet i glywed canlyniad ymgynghoriad Addas ar gyfer y Dyfodol

Mewn cyfarfod yr wythnos nesaf, bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn trafod canlyniad yr ymgynghoriad Addas ar gyfer y Dyfodol, a oedd yn gofyn i breswylwyr fynegi eu safbwyntiau ynghylch sut maent yn credu y dylai'r cyngor siapio ei wasanaethau

Trefniadau parseli bwyd i ddisgyblion ysgol

Bydd parseli bwyd yn cael eu danfon i gyfeiriadau cartrefi yr wythnos hon ar gyfer disgyblion ysgol uwchradd ym Mlwyddyn 9 ac uwch sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim.

Y cabinet i drafod cynigion rheoli ansawdd aer

Bydd cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cyfarfod ddydd Mawrth 15 Medi i ystyried mesurau lliniaru ar gyfer delio â phryderon ynghylch ansawdd aer yn Stryd y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr.

Esboniad o’r Cynllun Datblygu Lleol newydd

Richard Matthams yw rheolwr cynllunio strategol a thrafnidiaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n arwain y gwaith ar Gynllun Datblygu Lleol newydd yr awdurdod lleol. Yma mae’n ateb 12 cwestiwn ar beth yw’r cynllun datblygu a pham ei fod yn bwysig i’r fwrdeistref sirol ac i bob preswylydd.

Y diweddaraf ar y cyfyngiadau symud

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar drefniadau'r cyfyngiadau symud yn ystod pandemig y coronafeirws Covid-19 wedi'u diweddaru.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y