Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Cyllideb y Cyngor  

Cabinet yn cefnogi cynigion y gyllideb ar gyfer 2024-25

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cwrdd yn gynharach heddiw (dydd Mawrth 20 Chwefror) ac wedi cefnogi cynigion cyllideb yr awdurdod ar gyfer 2024-25 fel rhan o’i Strategaeth Ariannol Tymor Canolig barhaus.

Newyddion am y gyllideb yn arwain at rybudd am wasanaethau'r cyngor

Mae'r newyddion bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am gael cynnydd o 3 y cant yn eu cyllideb 2024-25 wedi arwain at yr awdurdod yn rhybuddio ei bod hi nawr yn amhosibl osgoi newidiadau sylweddol i rai gwasanaethau’r cyngor.

Chwilio A i Y