Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Cynnal ieuenctid  

Ymarferydd arweiniol Cyfiawnder Ieuenctid yn ennill cymeradwyaeth uchel ei bri ar ffurf gwobr sy’n cyfateb i’r ‘Oscars’ yn y sector

Mae’r effaith gadarnhaol a gaiff Debbie Jones, Ymarferydd Arweiniol Trawma yng Ngwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr, yn treiddio trwy fywydau plant di-rif, yn ogystal â bywydau ei chydweithwyr – rhodd a gydnabuwyd ar ffurf cymeradwyaeth uchel ei bri gan Wobrau Ymddiriedolaeth Butler, a ddisgrifir fel yr ‘Oscars’ yn y sector gwarchodol a chyfiawnder cymunedol.

Cyflwyno prosiect arloesol i gefnogi plant a phobl ifanc

Roedd 18 Hydref yn nodi lansiad y prosiect ‘Meithrin Perthnasoedd gyda’n Gilydd’ (RBT) - menter sy’n gwerthuso sut y gall gwasanaethau sy’n defnyddio’r Model Gwella o Drawma (TRM) fod o fudd i blant a phobl ifanc sydd wedi’u heffeithio gan drawma.

Cabinet yn blaenoriaethu gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno i ymestyn cysylltiadau'r cyngor â Chynghorau Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf wrth gyflwyno'r gwasanaeth Eiriolaeth Broffesiynol Annibynnol ac Ymweliadau Annibynnol rhanbarthol - gwasanaeth statudol ar gyfer plant a phobl ifanc cymwys.

Chwilio A i Y