Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Democratiaeth  

Y Cyngor i barhau â'r system bleidleisio bresennol

Bydd system bleidleisio Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau fel y mae tan etholiadau lleol 2027 fan leiaf a hynny wedi i'r Cyngor llawn benderfynu peidio â chynnal ymgynghoriad ar hyn o bryd ar drosglwyddo i system Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy.

Dirprwy Arweinydd yn ennill Gwobr Cydraddoldeb!

Mae'r Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar, y Cynghorydd Jane Gebbie, wedi ennill Gwobr Ron Todd am Gydraddoldeb ar ôl cael ei henwebu gan fwy nag 11 o sefydliadau neu unigolion.

Sut allwch chi gymryd rhan yn yr etholiadau eleni

Gydag etholiad llywodraeth leol ar fin cael ei gynnal ym mis Mai eleni, mae’r cyngor yn chwilio am amrywiaeth o staff etholiad i helpu i gynnal y broses yn ddidrafferth.

Chwilio A i Y