Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Democratiaeth  

Cyngor yn mabwysiadu strategaeth ddigidol newydd

Mae cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno i fabwysiadu strategaeth ddigidol newydd i ddatblygu'r ffordd y mae trigolion, busnesau ac ymwelwyr yn ymgysylltu â'r cyngor

Annog pobl ifanc i ddweud Gwneud Eich Marc

Mae pobl ifanc ledled bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i wneud eu marc y mis hwn a dweud eu dweud ynglŷn â'r materion pwysicaf sy'n wynebu pobl ifanc yn lleol ac ar draws y DU.

Cyfarfodydd cyngor ar gael i'w gweddarlledu

Bydd trigolion bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd â llygad craff am faterion lleol yn gallu gwylio gweddarllediadau o sawl cyfarfod cyhoeddus a gaiff eu cynnal yn ystod yr haf hwn.

Diweddariad am foderneiddio ysgolion i'r cabinet

Mae cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno ar gynlluniau ar gyfer sefydlu partneriaeth strategol fel rhan o'r trefniadau ariannu ar gyfer ail don ei raglen moderneiddio ysgolion.

Y diweddaraf ar y cyfyngiadau symud

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar drefniadau'r cyfyngiadau symud yn ystod pandemig y coronafeirws Covid-19 wedi'u diweddaru.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y