Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Democratiaeth  

Dyddiad cau ffurflenni cais pleidleisio drwy'r post yn agosáu

Os ydych wedi cofrestru i bleidleisio yng Nghymru a hoffech bleidleisio drwy'r post ar 6 Mai 2021 yn etholiad y Senedd a'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, neu is-etholiad yr awdurdod lleol yn Nantymoel, rhaid i chi gyflwyno ffurflen gais pleidlais drwy'r post i'ch Swyddfa Cofrestru Etholiadol leol cyn 5pm dydd Mawrth 20 Ebrill.

Cyngor yn gwneud cynlluniau etholiadol ar gyfer y pandemig

Gyda disgwyliadau cynyddol y bydd etholiadau Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn cael eu cynnal ym mis Mai, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn bwriadu bwrw ymlaen i sicrhau y bydd pobl yn gallu bwrw eu pleidleisiau yn ddiogel.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y