Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2024  

Digwyddiad BeachFest llawn antur yn dod i Borthcawl

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi penwythnos llawn antur o chwaraeon traeth, hwyl i’r teulu, arddangosfeydd bad achub a llawer mwy o dan y pennawd BeachFest@Porthcawl, sydd hefyd yn gweld digwyddiad RescueFest yr RNLI yn dychwelyd am y tro cyntaf ers 2019.

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yn hyrwyddo pêl-droed merched

Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, sydd eisoes yn taflu goleuni ar bêl-droed merched drwy lwyddiant y cyn-ddisgybl, Tianna Teisar, sy’n chwarae pêl-droed i dîm dan 19 Cymru a thîm merched Dinas Bryste, yn parhau i annog mwy o fyfyrwyr benywaidd i lwyddo yn y gêm.

Gwaith celf ‘amrywiaeth’ yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr

Mae canol tref Pen-y-bont ar Ogwr ar fin dod yn llwyfan i waith celf gwreiddiol, ysbrydoledig sy’n cael ei greu gan fyfyrwyr celf a dylunio o Goleg Pen-y-bont ar Ogwr, o ganlyniad i gydweithrediad rhwng y coleg a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Gwaith i ddechrau ar ddiweddariadau ardal chwarae plant

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar yn datgan bod dros 20 o ardaloedd chwarae ledled y fwrdeistref sirol wedi cael eu clustnodi ar gyfer gwaith adnewyddu, mae disgwyl i waith gychwyn yn rhai o'r parciau dros yr ychydig wythnosau nesaf.

Menter plannu coed ar dir fferm i oresgyn newid hinsawdd

Drwy'r Prosiect Gwella Mannau Gwyrdd, mae Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr a Fferm Sger wedi cydweithio i blannu casgliad amrywiol o goed brodorol mewn ymgais i hyrwyddo bioamrywiaeth a mynd i'r afael â newid hinsawdd.

Chwilio A i Y