Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Busnes  

'Ymateb heb ei ail’ i ymgynghoriad y Cynllun Datblygu Lleol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi diolch i drigolion am gymryd rhan mewn ymgynghoriad cyhoeddus ar uwchgynllun a fydd, ar ôl iddo gael ei gadarnhau, yn pennu pa fathau o ddatblygiadau a fydd yn gallu digwydd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr rhwng nawr a 2033.

Rhoi bagiau 'Diolch' am oes ym Maesteg

Mae mil o fagiau 'Diolch' am ddim yn cael eu rhoi yng nghanol tref Maesteg gan fusnesau lleol i ddiolch i gwsmeriaid am siopa'n lleol.

Cronfa cymorth busnes ychwanegol yn agored i geisiadau

Gall busnesau, mentrau cymdeithasol, elusennau a busnesau yn y gadwyn gyflenwi gysylltiedig ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd wedi profi effaith negyddol sylweddol o ganlyniad i gyfyngiadau parhaus Covid-19, nawr wneud cais am ragor o gyllid.

Chwilio A i Y