Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Busnes  

Cadwch yn ddiogel wrth gefnogi siopau lleol

Wrth i gyfyngiadau'r pandemig barhau i gael eu llacio ac wrth i fusnesau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr agor eu drysau eto, mae preswylwyr yn cael eu hatgoffa o'r angen i gadw'n ddiogel pan fyddant yn siopa.

Cynllun gostyngiad ar rent i barhau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymestyn ei gynllun gostyngiad ar rent ymhellach ar gyfer masnachwyr marchnad a phreswylwyr unedau diwydiannol bach

Recriwtio Stiwardiaid Croesawu Ymwelwyr

A oes gennych chi amser, egni a brwdfrydedd? A ydych chi’n mwynhau bod tu allan, yn anadlu aer y môr ac yn siarad â phobl? Os felly, ac yr hoffech chi rannu eich brwdfrydedd dros yr ardal leol, gallech fod yn un o'r wynebau cyfeillgar sy’n croesawu ymwelwyr i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn.

Busnesau'n cael gwybod am lythyrau sgam Covid-19

Mae busnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu rhybuddio am lythyr sgam sy'n honni iddo fod gan Lywodraeth y DU yn dweud wrth gwmnïau bod angen iddynt brynu dyfeisiau puro aer canfod Covid-19

Chwilio A i Y