Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Busnes  

Y Cyngor yn cynnig cefnogaeth lawn i weithwyr Zimmer Biomet

Mae Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi disgrifio'r newydd fod Zimmer Biomet yn bwriadu rhoi'r gorau i gynhyrchu yn ei ffatri ym Mhen-y-bont ar Ogwr fel 'ergyd drom i'r staff ac i'r economi leol'.

Mannau creadigol dros dro yn helpu i roi hwb i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn adnewyddu Marchnad Dan Do Pen-y-bont ar Ogwr gyda gweithgareddau a siopau dros dro drwy’r fenter PopUp Wales, sy’n rhan o’r prosiect ehangach Elevate and Prosper (EAP) - a ariennir gan Gronfa Adfywio Cymuned Llywodraeth y DU a Chronfa Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru.

Menter busnes newydd yn cael dechrau da gyda help cyllid

Siop goffi newydd yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr yw'r busnes diweddaraf i elwa o gyllid gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac UK Steel Enterprise er mwyn helpu i roi hwb i'w busnes.

Chwilio A i Y