Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2023  

Celf ar y stryd yn dal i syfrdanu preswylwyr lleol

Fel rhan o fenter ‘Strydoedd Mwy Diogel’ ar y cyd rhwng y cyngor a Heddlu De Cymru i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol a theimladau cyffredinol am ddiogelwch, mae Another Day Another Spray a Thew Creative yn parhau i ddangos eu doniau creadigol - a hynny drwy baentio rhagor o gel far y stryd ym Mracla, Pen-y-bont ar Ogwr a Maesteg.

Siop ail ddefnyddio Maesteg ar agor unwaith eto

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn gweithio gyda’i bartneriaid Kier ac elusen seiliedig ar y gymuned, Groundwork, i adfer siop ail ddefnyddio The Sliding yng nghanolfan Ailgylchu Maesteg, Heol Tŷ Gwyn.

Chwilio A i Y