Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ysgolion  

Tîm arlwyo Ysgol Gyfun Bryntirion yn ennill gwobr!

Cafodd y tîm arlwyo yn Ysgol Gyfun Bryntirion ei gydnabod am ei wasanaeth rhagorol drwy ennill gwobr ‘Tîm Arlwyo’r Flwyddyn’ yng ngwobrau’r Gymdeithas Arweiniol ar gyfer Arlwyo mewn Addysg (LACA CYMRU), a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Vale fis diwethaf.

Cynilwyr campus o Ysgol Gynradd Corneli yn ennill gwobr gan Undeb Credyd

Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Corneli wedi ennill ‘Gwobr Partneriaeth Ysgolion Uchel ei Bri'r Undeb Credyd’ am eu gwaith gydag Undeb Credyd Lifesavers Pen-y-bont ar Ogwr. Cipiodd y dysgwyr y wobr yng ngwobrau Undebau Credyd Cymru yng Nghyfnewidfa Lo Caerdydd fis diwethaf.

Ymgyrch asthma yn ymweld â dwy ysgol ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Fel rhan o fenter ledled ysgolion Cymru, mae Ysgol Gynradd Penybont ac Ysgol Gymraeg Bro Ogwr wedi croesawu Asthma + Lung UK Cymru i’r ysgolion er mwyn proffilio’r ymgyrch i addysgu pobl am sut i ymateb os yw plentyn yn cael ymosodiad asthma.

Torri Gwallt yn Codi Gwên yn Ysgol Gynradd Cwm Ogwr

I helpu yn ystod y cyfnod hwn o heriau ariannol, cynigwyd cymorth i rieni Ysgol Gynradd Cwm Ogwr drwy garedigrwydd Julie Grant a Lisa Morgan, trinwyr gwallt lleol. Rhoddodd y ddwy eu hamser a’u sgiliau am ddim, gan dorri gwallt plant yn barod i ddychwelyd i'r ysgol.

Chwilio A i Y