Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ysgolion  

Disgyblion Ysgol Gynradd Ton-du yn ymddangos ar Cymru FM!

Yn ddiweddar, llwyddodd disgyblion Blwyddyn 2 a Blwyddyn 5 o Ysgol Gynradd Ton-du i arddangos eu sgiliau Cymraeg trwy fynd ati gyda’i gilydd i gynllunio a chreu eu rhaglen radio Gymraeg eu hunain, gyda chymorth gan y cyflwynydd radio, Marc Griffiths o Cymru FM.

Y Cyngor yn cymryd camau cyfreithiol i ddiogelu darpariaeth ysgol gynradd a rhandiroedd cymunedol newydd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau y bydd yn cymryd camau cyfreithiol pellach i sicrhau na fydd trigolion Mynydd Cynffig yn colli'r cyfle i gael buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd sydd â’r nod o ddarparu safle newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig, yn ogystal â rhandir gymunedol newydd sbon yn cynnwys 26 o blotiau wedi’u cyfarparu’n llawn.

Chwilio A i Y