Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Adfywio  

Eglurhad ar y cam diweddaraf i adfywio ardal y glannau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyhoeddi eglurhad newydd am ei gynlluniau adfywio sy'n digwydd ym Mhorthcawl ar ôl derbyn nifer o gwestiynau ynghylch sut y bydd tir yn cael ei ddefnyddio yn ardal Bae Tywodlyd a Pharc Griffin.

Gardd gymunedol newydd Nant-y-moel wedi agor yn swyddogol

Mynychodd gynghorwyr a gwesteion arbennig agoriad swyddogol y Maer, y Cynghorydd John Spanswick, o ardd gymunedol newydd yn ddiweddar, wedi’i chreu ar gyn-safle Neuadd y Glowyr Canolfan y Berwyn yn Nant-y-moel.

Chwilio A i Y