Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Adfywio  

Ceisio barn ynglŷn â dyfodol canol tref Porthcawl

Yn ystod sesiwn galw heibio ac ymgynghoriad cyhoeddus a fydd yn para tair wythnos, gofynnir i drigolion a busnesau Porthcawl am eu safbwyntiau a’u syniadau ynglŷn â sut y gall canol y dref ddatblygu, ffynnu a mwynhau dyfodol llewyrchus.

Pennod newydd a chyffrous yn hanes y Pafiliwn Mawr

Wrth i’r llenni ostwng ar ôl perfformiad olaf Theatr Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr o We Will Rock You ddydd Sul 4 Chwefror, bydd pennod newydd sbon yn dechrau yn hanes cyfoethog y Pafiliwn Mawr sy’n dathlu ei ben-blwydd yn 92 eleni.

Siop fwyd newydd i agor ym Mhorthcawl yr wythnos hon

Mae’r siop fwyd Aldi newydd ym Mhorthcawl yn barod i agor yn swyddogol dydd Iau yma (13 Gorffennaf), ac mae tua 45 o breswylwyr lleol wedi llwyddo i ennill cyflogaeth yno.

Chwilio A i Y