Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Adfywio  

Cyllideb y Cyngor 2023-24: Beth mae'n ei olygu i Gymunedau ac Adfywio

Mae cynigion cyllideb ar gyfer 2023-24 wedi cael eu cymeradwyo gan Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i sicrhau y gall yr awdurdod lleol barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a bodloni rhai o'r heriau anoddaf mae wedi’u hwynebu erioed.

Cadarnhau cyfleuster Metrolink newydd i Borthcawl

Bydd Porthcawl yn elwa o gyfleuster Metrolink newydd sbon wedi i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gytuno i gynyddu'r arian a fydd yn sicrhau na fydd angen lleihau'r prosiect er mwyn ei gyflawni.

Cyflwyno Wi-Fi am ddim i ganol trefi

Mae Wi-Fi am ddim bellach ar gael yng nghanol trefi Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gyda'r nod o gynyddu cysylltedd ymysg trigolion, busnesau ac ymwelwyr.

Pwyllgor craffu yn derbyn sicrwydd ynghylch tir datblygu'r glannau

Mae aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu wedi pleidleisio i gefnogi penderfyniad i gymryd meddiant o dir ym Mae Tywodlyd a Pharc Griffin sy'n angenrheidiol i gyflawni'r cam nesaf o adfywio o fewn Porthcawl, ac i ddarparu adroddiadau i'r Cabinet yn amlinellu eu hargymhellion ac awgrymiadau.

Chwilio A i Y