Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Cymuned  

Cwm Ogwr i elwa o brosiect i gynyddu coetiroedd

Mewn ymgais i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd, yn ogystal â chynyddu coetiroedd a chysylltedd cynefinoedd ar frig Cwm Ogwr, nod y cyngor yw plannu dros 10,000 o goed, gyda chynllun mosaig cynefin yn cael ei gynnig ar gyfer Caeau Aber, a elwir hefyd yn 'Planka'.

Bwyty lleol yng nghanol achos erlyn hylendid bwyd

Ar ôl ymchwiliad gan y Gwasanaethau Rheoleiddiol a Rennir (SRS), cafodd dau gyfarwyddwr a oedd ynghlwm â gweithredu’r bwyty Swaddesh ym Mynydd Cynffig eu dedfrydu yn Llys Ynadon Caerdydd ar 27 Tachwedd.

Sul y Cofio ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Ddydd Sadwrn 11 Tachwedd (Diwrnod y Cadoediad) a dydd Sul 12 Tachwedd (Sul y Cofio), bydd trefi a chymunedau ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnal gwasanaethau, digwyddiadau a gorymdeithiau ar gyfer Sul y Cofio 2023.

Chwilio A i Y