Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Cymuned  

Lansio Grant Caledi i Denantiaid ar gyfer tenantiaid y sector rhentu preifat

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd Grant Caledi i Denantiaid gwerth £10m ar gael i denantiaid y sector rhentu preifat sydd wedi methu talu rhent am fwy nag wyth wythnos rhwng 1 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2021. Bydd yn eu helpu nhw i aros yn eu cartrefi a'u gwarchod rhag colli eu tenantiaeth.

Arwain y ffordd o ran targedau carbon sero net

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn arwain y ffordd yn ei ymateb i heriau newid yn yr hinsawdd a chyflawni statws carbon sero net fel corff cyhoeddus erbyn 2030.

Rhybuddio cwsmeriaid bar y gallent fod wedi dod i gysylltiad â Covid-19

Mae Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Cwm Taf Morgannwg yn cysylltu â phobl a ymwelodd â’r Eden Bar and Lounge ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd Sadwrn 10 Gorffennaf ar ôl i nifer o bobl a oedd ar y safle y diwrnod hwnnw gael profion coronafeirws positif.

Chwilio A i Y