Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Cymuned  

Cabinet yn cymeradwyo Strategaeth Ddi-Garbon, 2030

Mae cynllun sy’n amlinellu sut mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn bwriadu gweithio tuag at dargedau Llywodraeth Cymru ar gyflawni statws di-garbon net erbyn y flwyddyn 2030, wedi cael cymeradwyaeth y Cabinet.

Canolfannau Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr ar fin agor mewn cymunedau lleol

Mae cymunedau lleol yn elwa o gyllid gan y cyngor i uwchraddio cyfleusterau mewn lleoliadau ar draws y fwrdeistref sirol. O ganlyniad, bydd Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr yn gallu sefydlu canolfannau cymunedol yn y lleoliadau hyn, gan ganiatáu i fwy o breswylwyr o’r tu allan i’r prif ardaloedd canol tref i ddefnyddio eu gwasanaethau.

Chwilio A i Y