Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Cymuned  

Menter plannu coed ar dir fferm i oresgyn newid hinsawdd

Drwy'r Prosiect Gwella Mannau Gwyrdd, mae Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr a Fferm Sger wedi cydweithio i blannu casgliad amrywiol o goed brodorol mewn ymgais i hyrwyddo bioamrywiaeth a mynd i'r afael â newid hinsawdd.

Gwaith ar gyfer llwybr teithio llesol Ynysawdre wedi’i gwblhau

Gyda chefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer llwybrau teithio llesol yng Nghymru, yn ddiweddar mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cwblhau llwybr teithio llesol newydd o Ynysawdre i Goleg Cymunedol y Dderwen, ger Pen-y-bont ar Ogwr (mewn coch ar y map).

Menter 'Balch o'r Mislif' yn lansio yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr Halo

Yr wythnos ddiwethaf, fe wnaeth Gwasanaeth Cefnogi Ieuenctid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn partneriaeth gyda Halo, lansio stondin steil 'pic-a-mics' gyda detholiad o gynnyrch ecogyfeillgar ar gyfer mislif a chynnyrch hylendid eraill sydd ar gael ei bawb, yn ardal derbynfa Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr Halo.

Chwilio A i Y