Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Maethu  

Ail lansio ymgyrch i recriwtio gofalwyr maeth arbenigol

Mae tîm maethu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ail-lansio ei ymgyrch i recriwtio gofalwyr maeth arbenigol mewn 'rôl heriol ond gwerth chweil', gyda digonedd o gymorth ar gael bob cam o'r ffordd.

Cychwynnwch eich taith faethu yn 2021

Roedd 2020 yn flwyddyn heriol i nifer o bobl, fodd bynnag, mae pob un ohonom yn gobeithio y bydd 2021 yn dod â gobaith newydd, a chyfleoedd newydd gyda hynny.

Cyngor yn apelio ar bobl leol i faethu plant lleol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn apelio ar bobl leol o bob cefndir, sydd â diddordeb gwirioneddol mewn helpu plant a phobl ifanc sy'n agored i niwed i ystyried maethu.

Chwilio A i Y