Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Maethu  

Cychwynnwch eich taith faethu yn 2021

Roedd 2020 yn flwyddyn heriol i nifer o bobl, fodd bynnag, mae pob un ohonom yn gobeithio y bydd 2021 yn dod â gobaith newydd, a chyfleoedd newydd gyda hynny.

Cyngor yn apelio ar bobl leol i faethu plant lleol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn apelio ar bobl leol o bob cefndir, sydd â diddordeb gwirioneddol mewn helpu plant a phobl ifanc sy'n agored i niwed i ystyried maethu.

Y cyngor yn amlygu cyfraniad hanfodol teuluoedd maeth

Bob dydd mae teuluoedd maeth ar draws bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu cartref diogel a sefydlog sy'n llawn cariad i blant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal maeth. Mae'r ymrwymiad hwn gan deuluoedd maeth yn fwy pwysig nag erioed yn ystod pandemig y coronafeirws COVID-19.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y