Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ymgynghoriad  

Cabinet i glywed canlyniad ymgynghoriad Addas ar gyfer y Dyfodol

Mewn cyfarfod yr wythnos nesaf, bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn trafod canlyniad yr ymgynghoriad Addas ar gyfer y Dyfodol, a oedd yn gofyn i breswylwyr fynegi eu safbwyntiau ynghylch sut maent yn credu y dylai'r cyngor siapio ei wasanaethau

Ymgynghoriad ar y gyllideb yn cyrraedd y pwynt hanner ffordd

Mae preswylwyr yn cael eu hatgoffa i ddweud eu dweud a helpu i lywio blaenoriaethau gwario Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer y flwyddyn i ddod wrth i'r ymgynghoriad blynyddol ar y gyllideb gyrraedd ei bwynt hanner ffordd.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y