Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ymgynghoriad  

Cyfle heb ei ail i lunio dyfodol man agored arfaethedig Porthcawl

Gan gysylltu â chynlluniau adfywio Porthcawl, bydd dau ddigwyddiad ymgynghori anffurfiol yn cael eu cynnal ym mis Mawrth. Mae’r digwyddiadau hyn yn gwahodd trigolion lleol i leisio’u barn am sut y dylid defnyddio man agored cyhoeddus arfaethedig Porthcawl.

Eglurhad ar y cam diweddaraf i adfywio ardal y glannau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyhoeddi eglurhad newydd am ei gynlluniau adfywio sy'n digwydd ym Mhorthcawl ar ôl derbyn nifer o gwestiynau ynghylch sut y bydd tir yn cael ei ddefnyddio yn ardal Bae Tywodlyd a Pharc Griffin.

Chwilio A i Y