Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2024  

Y ganolfan ailgylchu gymunedol yn y Pîl yn agor yn swyddogol

Cynhaliwyd agoriad swyddogol ar gyfer y ganolfan ailgylchu gymunedol newydd yn y Pîl yn gynharach yn yr wythnos a gwahoddwyd nifer o bobl amlwg ynghyd â Phencampwyr Amgylcheddol Lleol ac enillwyr gwobrau Aoife Dean a Kylan Williams i archwilio'r cyfleuster modern hwn a fydd o fudd i'r fwrdeistref sirol am genedlaethau i ddod.

Gwaith ar gyfer llwybr teithio llesol Ynysawdre wedi’i gwblhau

Gyda chefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer llwybrau teithio llesol yng Nghymru, yn ddiweddar mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cwblhau llwybr teithio llesol newydd o Ynysawdre i Goleg Cymunedol y Dderwen, ger Pen-y-bont ar Ogwr (mewn coch ar y map).

Menter 'Balch o'r Mislif' yn lansio yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr Halo

Yr wythnos ddiwethaf, fe wnaeth Gwasanaeth Cefnogi Ieuenctid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn partneriaeth gyda Halo, lansio stondin steil 'pic-a-mics' gyda detholiad o gynnyrch ecogyfeillgar ar gyfer mislif a chynnyrch hylendid eraill sydd ar gael ei bawb, yn ardal derbynfa Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr Halo.

Chwilio A i Y