Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ffyrdd a thrafnidiaeth  

Cynllun Metro Plus Porthcawl yn mynd rhagddo

Dechreuodd y gwaith adeiladu ar gyfer cyfleuster bws o’r radd flaenaf, sydd wrth galon ardal adfywio Porthcawl yn ogystal â maes parcio Portway and Salt Lake, fis diwethaf.

Arian Llywodraeth Cymru yn rhoi hwb i gynlluniau teithio llesol lleol

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael £1.5m i hwyluso llwybrau teithio llesol newydd a gwell ledled y fwrdeistref sirol. Bydd y gwelliannau’n cynnwys adeiladu llwybrau teithio llesol newydd, gwaith ymgynghori ar gyfer datblygu’r cynllun yn y dyfodol, a gwaith hyrwyddo.

Datganiad: Damwain traffig ffordd ddifrifol yn Llangynwyd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cydymdeimlo â theulu a chyfeillion merch 28 oed a fu farw mewn damwain draffig yn gynharach yn yr wythnos. Mae ein meddyliau hefyd gyda'r unigolion a gafodd eu cludo i'r ysbyty.

Chwilio A i Y