Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ffyrdd a thrafnidiaeth  

Gosod goleuadau traffig newydd ar ffordd brysur

Cynghorir gyrwyr i ddisgwyl tarfu dros dro fis nesaf pan fydd gwaith yn dechrau ar newid hen set o oleuadau traffig mewn dau leoliad prysur ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mwy o ddewis i breswylwyr sy'n teithio ar drenau

Mae menter newydd yn ei gwneud hi'n haws i breswylwyr Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr brynu tocynnau trên a theithio ar drên er mwyn manteisio ar gyfleoedd gwaith, hyfforddiant, addysg bellach a hamdden.

Chwilio A i Y