Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cynilwyr campus o Ysgol Gynradd Corneli yn ennill gwobr gan Undeb Credyd

Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Corneli wedi ennill ‘Gwobr Partneriaeth Ysgolion Uchel ei Bri'r Undeb Credyd’ am eu gwaith gydag Undeb Credyd Lifesavers Pen-y-bont ar Ogwr. Cipiodd y dysgwyr y wobr yng ngwobrau Undebau Credyd Cymru yng Nghyfnewidfa Lo Caerdydd fis diwethaf.

Cyflwyno prosiect arloesol i gefnogi plant a phobl ifanc

Roedd 18 Hydref yn nodi lansiad y prosiect ‘Meithrin Perthnasoedd gyda’n Gilydd’ (RBT) - menter sy’n gwerthuso sut y gall gwasanaethau sy’n defnyddio’r Model Gwella o Drawma (TRM) fod o fudd i blant a phobl ifanc sydd wedi’u heffeithio gan drawma.

Sul y Cofio ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Ddydd Sadwrn 11 Tachwedd (Diwrnod y Cadoediad) a dydd Sul 12 Tachwedd (Sul y Cofio), bydd trefi a chymunedau ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnal gwasanaethau, digwyddiadau a gorymdeithiau ar gyfer Sul y Cofio 2023.

Chwilio A i Y