Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Y Cyngor yn croesawu adroddiad arolwg ar wasanaethau ar gyfer plant

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi croesawu adroddiad yn canolbwyntio ar ei wasanaethau plant gan Arolygiaeth Gofal Cymru sydd wedi pwysleisio lle mae'r awdurdod yn perfformio'n dda, gan nodi hefyd cyfleoedd lle mae angen gwneud rhagor o welliannau.

Helpu'r Digartref ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a'i bartneriaid, yn gwneud amrywiaeth eang o waith i gefnogi pobl sy'n ddigartref ac yn cynnig gwasanaethau pwrpasol sy'n eu helpu nhw i beidio â byw ar y strydoedd - felly, pam ydyn ni'n dal i weld pobl yn cysgu allan?

Cwynion dros ddatblygiad tai yn gorfodi'r cyngor i weithredu

Mae swyddogion o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, yn monitro datblygiad 57 cartref newydd ar safle hen ysgol yn y Drenewydd yn Notais, Porthcawl, ar ôl derbyn cwynion gan drigolion lleol.

Chwilio A i Y