Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2022  

Menter busnes newydd yn cael dechrau da gyda help cyllid

Siop goffi newydd yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr yw'r busnes diweddaraf i elwa o gyllid gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac UK Steel Enterprise er mwyn helpu i roi hwb i'w busnes.

Cabinet yn blaenoriaethu gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno i ymestyn cysylltiadau'r cyngor â Chynghorau Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf wrth gyflwyno'r gwasanaeth Eiriolaeth Broffesiynol Annibynnol ac Ymweliadau Annibynnol rhanbarthol - gwasanaeth statudol ar gyfer plant a phobl ifanc cymwys.

Cyflwyno Wi-Fi am ddim i ganol trefi

Mae Wi-Fi am ddim bellach ar gael yng nghanol trefi Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gyda'r nod o gynyddu cysylltedd ymysg trigolion, busnesau ac ymwelwyr.

Chwilio A i Y