Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ysgolion  

Parseli bwyd ysgol am ddim i ddisgyblion ysgolion uwchradd

Gan fod disgyblion ysgolion cynradd yn dychwelyd i’r ysgol, dim ond disgyblion ysgolion uwchradd bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n gymwys i gael prydau bwyd ysgol am ddim, fydd yn cael parsel bwyd ar gyfer yr wythnosau sy’n cychwyn dydd Llun 15 Mawrth a dydd Llun 22 Mawrth

Cynnal arolwg o brydau bwyd ysgol am ddim

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gofyn i rieni, gofalwyr a phlant am eu hadborth ar y parseli bwyd a ddarparwyd gan y Cyngor i ddisgyblion sy'n gymwys am brydau bwyd ysgol am ddim yn ystod pandemig Covid-19

Profion rheolaidd ar gyfer y coronafeirws i staff ysgolion

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, cyn bo hir bydd profion llif unffordd yn cael eu cynnig i bob aelod staff mewn ysgolion a lleoliadau gofal plant cofrestredig, yn dilyn plant rhwng tri a saith oed yn dychwelyd i’r ysgol

Chwilio A i Y