Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynlluniau'n mynd rhagddynt ar gyfer hwb gofal plant cyfrwng Cymraeg Betws

Cyn bo hir, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn mynd allan i dendro i bennu darparwr i redeg y cyfleuster gofal plant cyfrwng Cymraeg newydd ym Metws.

Mae'r hwb Cymraeg newydd, a adeiladwyd ar hen safle'r Clwb Bechgyn a Genethod ym Metws, yn rhan o fuddsoddiad gwerth £2.8m mewn gofal plant cyfrwng Cymraeg, sydd hefyd yn cynnwys sefydlu cyfleusterau ym Melin Ifan Ddu, Pen-y-bont ar Ogwr a Phorthcawl.

Bydd y ddarpariaeth yn cynnig 16 o leoedd gofal plant cyfrwng Cymraeg, yn ogystal â chwe lle ar gyfer plant ifanc hyd at ddwyflwydd oed. Wrth i'r ddarpariaeth ddatblygu, mae'n bosib y bydd gofal plant y tu allan i oriau ysgol ar gael, a bydd y cyfleuster yn gweithredu am hyd at 51 wythnos y flwyddyn.

Mae'r safle'n cynnwys man chwarae a dysgu newydd, ystafelloedd tawel, cyfleusterau storio, cegin, swyddfa a maes parcio gyda lle i saith cerbyd. Mae'r ardal o flaen ac ar ochr yr adeilad wedi cael ei thirlunio ac yn cynnwys cyfleusterau chwarae arwyneb meddal a chanopi a fydd yn darparu cysgodfa i blant a staff.

Mae dogfennau tendro'n cael eu cwblhau ar hyn o bryd a byddant yn cael eu cyhoeddi'n eang yr hanner tymor hwn. Bydd yr adeilad newydd sbon, addas i'r pwrpas yn darparu gofal plant cyfrwng Cymraeg, o safon uchel, i gymuned leol Betws a'r fwrdeistref sirol gyfan. Mae'n adeg hynod gyffrous!

Cynghorydd Neelo Farr, yr Aelod Cabinet dros Ddiogelwch a Llesiant Cymunedol

Chwilio A i Y