Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2022  

Helpu'r Digartref ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a'i bartneriaid, yn gwneud amrywiaeth eang o waith i gefnogi pobl sy'n ddigartref ac yn cynnig gwasanaethau pwrpasol sy'n eu helpu nhw i beidio â byw ar y strydoedd - felly, pam ydyn ni'n dal i weld pobl yn cysgu allan?

Cwynion dros ddatblygiad tai yn gorfodi'r cyngor i weithredu

Mae swyddogion o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, yn monitro datblygiad 57 cartref newydd ar safle hen ysgol yn y Drenewydd yn Notais, Porthcawl, ar ôl derbyn cwynion gan drigolion lleol.

Cynllun Datblygu Lleol yn symud at y cam nesaf

Mae uwchgynllun a fydd yn cael ei ddefnyddio i ddewis pa ddatblygiadau fydd yn cael eu cynnal ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr rhwng nawr a 2033 wedi symud gam yn nes.

Chwilio A i Y