Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mae Ffair Swyddi fwyaf Pen-y-bont ar Ogwr yn dychwelyd!

Mae ffair swyddi fwyaf Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dychwelyd i’r Neuadd Fowlio, Canolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Iau 14 Medi a bydd digonedd o gyfleoedd cyffrous ar gael.

Mae ‘Ffair Swyddi, Gyrfaoedd a Rhagolygon Swyddi Pen-y-bont ar Ogwr’ yn ddigwyddiad rhad ac am ddim sy’n cael ei gynnal gan dîm Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr mewn partneriaeth â Jobcentre Plus. Bydd y drysau yn agor i ymwelwyr am 10am a bydd y digwyddiad yn dod i ben am 1pm.

Ochr yn ochr â’r ystod eang o gyfleoedd gwaith sydd ar gael yn y ‘Parth Cyflogaeth’ bydd ymwelwyr, gan gynnwys disgyblion o ysgolion ar draws y fwrdeistref sirol, yn gallu dysgu mwy am yrfaoedd gyda'r awdurdod lleol yn y ‘Parth Gyrfaoedd’ a threulio amser yn y ‘Parth Hyfforddiant’ a fydd yn cynnwys darparwyr amrywiol yn arddangos ystod o gyfleoedd datblygu.

Ymysg y cyflogwyr sy'n cymryd rhan hyd yma, mae:

  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
  • Cwmni Cosmetig Avon
  • CGI
  • Tata Steel
  • Coleg Pen-y-bont ar Ogwr
  • First Cymru
  • Every care

Bydd amrywiaeth o swyddi gwag dros dro a pharhaol ar gael i wneud cais amdanynt ar y diwrnod. Bydd staff o amrywiaeth o adrannau’r cyngor wrth law i roi manylion am swyddi gwag cyfredol gyda’r awdurdod lleol a bydd tîm Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr ar gael i gynnig cymorth gyda cheisiadau.

Bydd unrhyw un sy’n chwilio am gyflogaeth, lleoliadau gwirfoddoli, cyngor ar hyfforddiant a chyfleoedd cymorth yn dod o hyd iddynt yn y Ffair Swyddi, Gyrfaoedd a Rhagolygon.

Rydym yn falch iawn o weithio gyda Job Centre Plus unwaith eto, i ddod â’n ffair swyddi ddiweddaraf i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Gyda mynediad am ddim, mynediad hawdd ar drafnidiaeth gyhoeddus a pharcio ceir am ddim, mae’n hawdd galw heibio i ymweld.

Mae gennym amrywiaeth wych o fusnesau yn cymryd rhan hyd yma, gydag ystod eang o gyfleoedd ar gael, o brentisiaethau hyd at gyflogaeth amser llawn, mae rhywbeth at ddant pawb.

Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw David

Chwilio A i Y