Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Adfywio  

Eglurhad ar y cam diweddaraf i adfywio ardal y glannau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyhoeddi eglurhad newydd am ei gynlluniau adfywio sy'n digwydd ym Mhorthcawl ar ôl derbyn nifer o gwestiynau ynghylch sut y bydd tir yn cael ei ddefnyddio yn ardal Bae Tywodlyd a Pharc Griffin.

Cymeradwyo cynigion am barc glan y môr

Bydd parc glan y môr yn cael ei greu ym Mhorthcawl yn dilyn cymeradwyo Strategaeth Creu Lleoedd newydd a fydd yn darparu fframwaith ar gyfer sut fydd y camau adfywio nesaf yn digwydd.

Cabinet i ystyried cynlluniau carbon sero net uchelgeisiol

Bydd gofyn i Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ystyried cynlluniau newydd uchelgeisiol ynghylch sut fydd yr awdurdod lleol yn cwrdd â'i ymrwymiad i garbon sero net, pan fydd yn cwrdd yr wythnos hon.

Chwilio A i Y