Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Adfywio  

Cyflwyno Wi-Fi am ddim i ganol trefi

Mae Wi-Fi am ddim bellach ar gael yng nghanol trefi Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gyda'r nod o gynyddu cysylltedd ymysg trigolion, busnesau ac ymwelwyr.

Pwyllgor craffu yn derbyn sicrwydd ynghylch tir datblygu'r glannau

Mae aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu wedi pleidleisio i gefnogi penderfyniad i gymryd meddiant o dir ym Mae Tywodlyd a Pharc Griffin sy'n angenrheidiol i gyflawni'r cam nesaf o adfywio o fewn Porthcawl, ac i ddarparu adroddiadau i'r Cabinet yn amlinellu eu hargymhellion ac awgrymiadau.

Datgloi tir datblygu i adfywio'r glannau

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno i symud ymlaen gyda chynlluniau i feddiannu tir yn Sandy Bay a Pharc Griffin sydd ei angen i gyflawni gwaith adfywio ar gyfer y dyfodol ym Mhorthcawl.

Chwilio A i Y