Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Adfywio  

Sesiynau galw i mewn yn barod i drafod dyfodol Porthcawl

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi rhyddhau efelychiadau artistig sy’n cynnig cipolwg ar sut y gallai Porthcawl edrych yn y dyfodol cyn sesiynau galw i mewn ‘creu lle’ yr wythnos hon.

Cynllun ‘creu lleoedd’ newydd i gynnig cipolwg ar ddyfodol Porthcawl

Maes parcio aml-lawr modern yn Hillsboro Place, gwesty sba moethus ar y lan, tirlunio a chreu ardaloedd i gerddwyr ar hyd Promenâd y Dwyrain, gwell trafnidiaeth gyhoeddus, estyniad i Dock Street ac ardaloedd cymunedol newydd; dyma ond ychydig o’r cyfleoedd posibl mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eisiau eu harchwilio fel rhan o’i ymgynghoriad ‘creu lleoedd’ newydd.

Cyfleusterau newydd i drawsnewid Cosy Corner ym Mhorthcawl

Mae cyfleusterau cymunedol newydd sbon wedi’u cymeradwyo ar gyfer Cosy Corner ym Mhorthcawl ar ôl i Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gytuno i dderbyn cynnig ariannol fydd yn helpu i adnewyddu a thrawsnewid y lleoliad poblogaidd ar lan y môr.

Cabinet yn ystyried cynnig ariannol ar gyfer Cosy Corner

Bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael cyfarfod yr wythnos nesaf i ystyried cynnig ariannol allai helpu i drawsnewid y Cosy Corner ym Mhorthcawl a chreu cyfleusterau cymunedol newydd ar y safle poblogaidd ger y môr.

Chwilio A i Y